Spring naar content

Innovatie: Taskforce Forensische Zorg

De druk op de forensische zorg is de afgelopen jaren toegenomen. Er is een tekort aan goed geschoold en ervaren personeel en de administratieve lasten in de sector zijn te hoog. In de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2021 hebben het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V), de Nederlandse ggz, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Valente afspraken gemaakt om de veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg weer op peil te brengen. Deze afspraken voert de Taskforce Forensische Zorg uit. De focus ligt op het verbeteren van de arbeidsmarkt, het verminderen van administratieve lasten en het verbeteren van de kwaliteit van zorg en veiligheid. Op de website van de Taskforce kun je de voortgang volgen, vragen stellen en je mening geven. 

https://www.taskforceforensischezorg.nl