Spring naar content

Actieprogramma Weer Thuis

Het Actieprogramma Weer Thuis startte als initiatief vanuit Valente en partners Aedes, Valente, Leger des Heils, GGZ Nederland en VNG. Doelstelling is de uitstroom uit opvang en beschermd wonen een impuls geven.

Te veel mensen verblijven te lang in opvang of beschermd wonen instellingen, terwijl de wens juist is om mensen weer in de wijk te laten wonen. In het omarmde advies van de commissie Dannenberg wordt dit nadrukkelijk gesteld.

Sinds 2019 wordt het programma ondersteund door ministeries van BZK en VWS. Het gebrek aan woningen is een groot knelpunt. Het gaat echter in dit Actieprogramma niet alleen om woningen, maar juist ook om de juiste randvoorwaarden die moeten worden ingevuld. Denk daarbij vooral aan de juiste begeleiding en/of zorg, schuldhulp en dagbesteding en werk.

Met Aedes, VNG, Leger des Heils, en GGZ Nederland.

Contactpersoon:

Karen van Brunschot
karen.vanbrunschot@valente.nl
06 46370452

;