Spring naar content

Bestuurlijk akkoord geestelijke gezondheidszorg (2019 – 2022)

Partijen hebben de ambitie zich de komende jaren gezamenlijk in te zetten voor een inclusieve samenleving, zonder stigma voor mensen met ggz-problematiek, waarin er vanuit de maatschappij gekeken wordt welke ondersteuning en zorg iemand nodig heeft om naar eigen vermogen mee te doen (niet het systeem, maar de mens is leidend en beslist mee).

Met GGZ Nederland, MIND, NVvP, LVVP, NIP, P3NL, Platform MEERGGZ, V&VN, InEen, vereniging voor eerstelijnsorganisaties, ZN, VWS.

Meer informatie

Contactpersoon:

Linda van den Brink
linda.vandenbrink@valente.nl
06 10624314