Spring naar content

Themanetwerk: Kinderen

Valente stelt zich ten doel om door meer inzet van preventie en hulp aan huis te voorkomen dat gezinnen een beroep moeten doen op residentiële opvang. Dit is een verandering die niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is. Zolang de kinderen uit deze gezinnen gebruik maken van de opvang is het doel ervoor te zorgen dat de kinderen de hulp krijgen die zij nodig hebben. Dit vraagt in elke gemeente om een geïntegreerde en gezinsgerichte aanpak.

Binnen de Vereniging lopen verschillende initiatieven die eraan moeten bijdragen dat de hulp aan de kinderen op het juiste peil komt. Het is belangrijk dat hier samenhang tussen komt. Het voornemen is om binnen de nieuwe vereniging vanaf 1 januari 2020 een aparte themagroep in te richten over ‘kinderen in de opvang’.

Bouwstenen voor de themagroep

Een geïntegreerde aanpak die de kwaliteit van de opvang en begeleiding van de kinderen structureel op een hoger peil kan brengen, kent drie landelijke bouwstenen en bijbehorende acties:

1 Bouwsteen gericht op structurele verhoging van de kwaliteit

Acties die onder deze bouwsteen vallen staan vermeld in het normenkader kinderen in de opvang.

2 Bouwstenen gericht op het verbeteren van de directe hulpverlening

Acties die onder deze bouwsteen vallen zijn: borging en beheer van de methodiek Veerkracht, de start van het online platform traumascreening en de ondersteunende acties van Kinderpostzegels en andere fondsen ter verbetering van de leefomgeving, begeleiding en jongerenparticipatie.

3 Bouwsteen gericht op versterking van de strategische positie van de instellingen en sector

De eerste stappen zijn gezet om te komen tot een maatschappelijke Business Case (mBC).

Contactpersoon: Mijke Caminada

Mijke Caminada

senior beleidsadviseur

mijke.caminada@valente.nl

06 11529019

Thema’s

kinderen & doorbreken van gezinspatronen

Meer informatieover Mijke Caminada

Bij de begeleiding van kinderen in de opvang wordt vaak de Veerkracht-methode gebruikt. Daarover lees je hier meer.