Spring naar content

Campagne arbeidsmarktaanpak ‘Werken in de forensische zorg’ van start

31 augustus 2020

Op 31 augustus 2020 start de landelijke campagne ‘Werken in de forensische zorg’. De campagne is bedoeld om de forensische zorg op de arbeidsmarkt onder de aandacht te brengen. Er is in deze sector een tekort aan goed geschoold en ervaren personeel en de administratieve lasten in de sector zijn te hoog. In de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2021 hebben het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de Nederlandse ggz, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), en Valente afspraken gemaakt om de veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg weer op peil te brengen. Deze afspraken voert de Taskforce Forensische Zorg uit. Op www.taskforceforensischezorg.nl vind je meer informatie en kun je vragen stellen of je mening geven.

Begin dit jaar publiceerde Valente in dit kader een interview met twee medewerkers van HVO-Querido over werken in de forensische zorg: ‘Kleine jongetjes met een hele grote mond’

Omstreeks 12.00 uur vandaag werd de landelijke arbeidsmarktaanpak ‘Werken in de forensische zorg’ door de Minister voor Rechtsbescherming gelanceerd. Vanaf dat moment zullen op meerdere radiozenders de commercials te beluisteren zijn en gaat de bijbehorende website in de lucht.

Toolkit voor werkgevers

De meeste werkgevers in de forensische zorg ontvingen de toolkit Arbeidsmarktaanpak Forensische Zorg. Deze toolkit heeft tot doel HR-medewerkers, recruiters en communicatieadviseurs te helpen bij de wervingsactiviteiten vanuit de eigen organisatie. Met deze toolkit kan vanaf 31 augustus het bij de campagne behorende logo en de link naar de landelijke website op de eigen website en op social media geplaatst worden.

Meer over de Taskforce

De landelijke arbeidsmarktaanpak is een initiatief van de Taskforce Forensische zorg. De Taskforce is er om de afspraken uit de Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018-2021 uit te voeren en richt zich op drie thema’s:

  1. Het verbeteren van de arbeidsmarkt;
  2. Het verminderen van de administratieve lasten;
  3. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg en veiligheid binnen de forensische zorg.

Meer informatie

Voor meer informatie over de landelijke arbeidsmarktaanpak kun je terecht bij Yolanda van Dun, projectleider Taskforce Forensische Zorg (yvandun@derooysewissel.nl). Ontvang je ook graag de toolkit? Daarover kan Yolanda van Dun je informeren.

Meer informatie over de Taskforce is te vinden via www.taskforceforensischezorg.nl.

Contactpersoon binnen Valente voor forensische zorg is Tonny van Hensbergen.

Lees ook: Werken in de forensische zorg: ‘Kleine jongetjes met een hele grote mond’