Spring naar content

Campagne destigmatisering gestart met Valente-leden

02 februari 2021

Eind januari organiseerden Valente en Samen Sterk zonder Stigma de startbijeenkomst van de campagne destigmatisering. Met 25 mensen bespraken we wat de grootste problemen waren op gebied van stigma waar we in de begeleiding van onze cliënten mee te maken hebben.

Aanleiding: mensenrecht

In Nederland – zo stelt artikel 1 van de Nederlandse grondwet – behandelen we iedereen in gelijke gevallen op dezelfde manier. Dit betekent dat discriminatie op welke grond dan ook niet is toegestaan. Dit wordt nog eens bekrachtigd in het VN Verdrag waarin – in artikel 5 – alle discriminatie op grond van (o.a.) de psychische aandoening wordt verboden. Ook huisvesting is door de Verenigde Naties vastgesteld als mensenrecht. Stigmatisering staat deze rechten en daarmee volwaardig burgerschap, participatie, herstel en kwaliteit van leven in de weg. 

De leden en Valente stuiten in communicatie en samenwerking rond hun cliënten niettemin vaak op vooroordelen en weerstand. Met een campagne hopen de leden de weg te bereiden naar begrip voor de situatie van deze mensen en stigma’s weg te nemen, opdat de cliënten als gelijkwaardige buurtbewoner kunnen wonen in hun wijk.

Begin binnenin

Destigmatisering naar buiten start met een destigmatiserende grondhouding van alle leden. Voor wie zich wil richten op de versterking van het individuele herstelproces én de maatschappelijke participatie van mensen met een MO- en BW-achtergrond is een destigmatiserende grondhouding cruciaal. Dit vraagt een kritische, maar opbouwende houding naar zichzelf en collega’s. Niet alleen draagt een dergelijke houding bij aan een toenemende kwaliteit van zorg en een betere kwaliteit van leven voor cliënten, je speelt een belangrijke rol in het herstellen van de rechten van mensen. (Bron: onderbouwde argumentatie van Samen Sterk zonder Stigma.)

Naast een concrete aanpak voor destigmatisering in de wijk en bijv. met ketenpartners, wordt er daarom ook geïnvesteerd in destigmatisering binnen de organisaties. Op deze manier wordt er intern een stevige basis gelegd voor destigmatisering extern. Verder zetten we het netwerk in voor storytelling en testimonials. Waar zijn er goede voorbeelden die we nu al kunnen uitlichten? In welke wijk zien we echte inclusie? Deze voorbeelden zetten we in voor communicatie naar leden én daarbuiten. We halen deze lessons learned op en gebruiken dit in de positionering naar buiten toe, bijvoorbeeld door samenwerkingspartners (zoals gemeentes) en (vak)media te benaderen.

De campagne wordt momenteel verder uitgewerkt. Contactpersoon bij Valente is Kim van de Wetering en voor Samen Sterk zonder Stigma is dat Judith de Laat.