Spring naar content

Vacature projectleider communicatie

20 juli 2021

Wil jij werken in een moderne netwerkorganisatie en een belangrijke bijdrage leveren aan de vernieuwde positionering van beschermd wonen en begeleiding? Wij zoeken een projectleider communicatie voor het basisnetwerk Beschermd wonen & Begeleiding voor 16 uur per week voor de duur van 6 maanden.

De organisatie

Vereniging Valente maakt zich sterk voor kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals dak- en thuisloze mensen, slachtoffers van huiselijk geweld en cliënten in beschermd wonen. De branchevereniging vertegenwoordigt tientallen instellingen en instanties uit het hele land (onze leden), verbindt duizenden professionals en zorgt voor een continue dialoog tussen branche, politiek en maatschappij.

Valente heeft de ambitie om een moderne netwerkorganisatie te zijn, die gedragen wordt door de leden (van-voor-door). Drie basisnetwerken vormen de kern van Vereniging Valente, daarnaast is een aantal themagroepen actief. De drie basisnetwerken zijn: Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd wonen & Begeleiding (BW&B). We richten ons op vier speerpunten: belangenbehartiging, vakmanschap, kennisdeling en innovatie.

Wat ga je doen?

Het basisnetwerk BW&B van nu bestaat al lang niet meer uitsluitend uit de beschermende woonvormen van dertig jaar geleden. De visie en dienstverlening zijn veranderd en verbreed. Wij zijn niet meer de achterhoedespeler. We zijn actief in de wijken, werken veel ambulant en zetten in op herstel van gezondheid en kwaliteit van leven. Het is tijd om uit de bescheidenheid te treden en ons zichtbaar te maken als voorhoedespeler, die een bijdrage levert in de wijken en het steunen van mensen in kwetsbare posities. Deze herpositionering is verwoord in het vernieuwde totaalconcept Beschermd Wonen & Begeleiding.

Met een nieuwe naam voor het basisnetwerk BW&B, een krachtig manifest en een onderscheidende pay-off onderstrepen we onze missie en dragen we het vernieuwde totaalconcept samen uit. Zo treden we uit de bescheidenheid en positioneren we ons als voorhoedespeler, die een sectorbrede beweging op gang brengt.

Het is jouw opdracht om – samen met de communicatieprofessionals bij leden – te komen tot een communicatiestrategie voor de herpositionering én om uitvoering te geven aan de communicatiestrategie. Het fundament is reeds gelegd in het vernieuwde totaalconcept BW&B, het manifest en de nieuwe naam en pay-off voor het basisnetwerk BW&B. Je stemt af met de agendacommissie BW&B, bestaande uit bestuurders van leden van het basisnetwerk BW&B en twee medewerkers van Valente en de communicatieadviseur van Valente.

Tot jouw werkzaamheden behoren:

 • Opstellen van een heldere communicatiestrategie voor de herpositionering; en op basis daarvan een communicatieplan met daarin de communicatiedoelen, de doelgroepen, de communicatiemiddelen, een communicatiekalender en een begroting.
 • (Mede) uitvoering geven aan de communicatiestrategie en het communicatieplan
 • Optimaal inzetten van de expertise en ervaringen van de communicatieprofessionals bij leden bij deze opdracht en verstevigen van dit gelegenheidsnetwerk.
 • Advies geven over het vervolg; hoe gaan we hiermee verder na jouw vertrek en wat is de rol van het gelegenheidsnetwerk hierin

Er is veel tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling van het vernieuwde totaalconcept BW&B, het manifest en de nieuwe naam. We kijken ernaar uit om nu aan de slag te gaan met het zichtbaar maken van de herpositionering. De nadruk van de werkzaamheden ligt daarom op het opzetten en uitvoeren van de strategie door middel van concrete acties.

Wat neem je mee?

 • Je bent een denker én een doener; je weet strategieën om te zetten in concrete acties en daar ook mede uitvoering aan te geven;
 • Je bent creatief, pragmatisch en je weet verschillende media slim in te zetten;
 • Je kan overstijgend (op sectorniveau) denken;
 • Je beschikt over een hbo of wo werk- en denkniveau;
 • Je hebt kennis van en gevoel voor (politieke) verhoudingen binnen en buiten de organisatie;
 • Je bent (bij voorkeur) bekend met het werkterrein van beschermd wonen en begeleiding; je kent (bij voorkeur) het speelveld en de netwerkpartners;
 • Je toont initiatief, werkt projectmatig en kunt prioriteiten stellen.

Wat bieden we?

De aanstelling geschiedt  – bij voorkeur – op basis van detachering vanuit een lidinstelling van Valente of op basis van zzp. De werkzaamheden starten bij voorkeur per september. Je werkt zelfstandig in een prettige, collegiale en innovatieve omgeving. Je krijgt veel ruimte om je werkzaamheden naar eigen inzichten en zelfstandig uit te voeren. Je kiest zelf om op kantoor in Amersfoort of (deels) vanuit huis te werken. Voor afstemming zijn de coördinator basisnetwerk BW&B en de communicatieadviseur je eerste aanspreekpunt.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde functie, dan vragen wij je uiterlijk op 10 augustus 2021 te reageren door jouw CV en motivatie te versturen naar info@valente.nl onder vermelding van sollicitatie projectleider communicatie. Het eerste sollicitatiegesprek vindt plaats op donderdag 12 augustus. Voor inhoudelijke vragen kun je mailen naar Kim van de Wetering (communicatieadviseur Valente) via kim.vandewetering@valente.nl.