Spring naar content
De afgelopen twee jaar is vanuit de Vrije Universiteit, samen met De Regenboog Groep, HVO-Querido, Leger des Heils Amsterdam en...
Op vrijdag 29 juli 2022 heeft door de minister van VWS besluitvorming plaatsgevonden over een nieuwe vaccinatieronde COVID-19 in het...
Traject: Vaccinatie tegen corona voor cliënten in instellingen 12-09-Start-voorbereiding-vaccinatie-najaarscampagne-instellingenDownloaden
De minister van VWS heeft besloten in het najaar een nieuwe vaccinatiecampagne COVID-19 te starten. Het OMT-Vaccinatie (OMT-V) heeft geadviseerd...
De langetermijnstrategie van de overheid voor de aanpak van corona gaat uit van het openhouden van de samenleving. Sectoren die...
Wat zijn de gevolgen van Corona voor dakloze mensen? Neemt dakloosheid toe door Corona? Hoe moeten opvang en medische zorg...
Bekijk ook de overzichtspagina Valente en corona voor downloads zoals richtlijnen en goede voorbeelden, en ouder nieuws. 11 april -...
Het ministerie van VWS heeft in het kort de meest relevante informatie voor kwetsbare groepen en de aanvullende ondersteuning die...
In een brief aan de vaste Kamercommissie Financiën t.b.v. het Rondetafelgesprek over de European Recovery and Resilience Facility (RRF), vroeg...
In vrijwel alle grote steden eindigt vandaag de extra noodopvang vanwege corona voor dakloze mensen. Daarmee komen honderden mensen op...