Spring naar content
Dit is een bericht van het VWS Corona Communicatieteam. Ruim drie jaar na de eerste coronabesmetting in Nederland zijn we...
Op vrijdag 29 juli 2022 heeft door de minister van VWS besluitvorming plaatsgevonden over een nieuwe vaccinatieronde COVID-19 in het...
Traject: Vaccinatie tegen corona voor cliënten in instellingen 12-09-Start-voorbereiding-vaccinatie-najaarscampagne-instellingenDownloaden
De minister van VWS heeft besloten in het najaar een nieuwe vaccinatiecampagne COVID-19 te starten. Het OMT-Vaccinatie (OMT-V) heeft geadviseerd...
De langetermijnstrategie van de overheid voor de aanpak van corona gaat uit van het openhouden van de samenleving. Sectoren die...
Bekijk ook de overzichtspagina Valente en corona voor downloads zoals richtlijnen en goede voorbeelden, en ouder nieuws. 11 april -...
Het ministerie van VWS heeft in het kort de meest relevante informatie voor kwetsbare groepen en de aanvullende ondersteuning die...
In een brief aan de vaste Kamercommissie Financiën t.b.v. het Rondetafelgesprek over de European Recovery and Resilience Facility (RRF), vroeg...
In vrijwel alle grote steden eindigt vandaag de extra noodopvang vanwege corona voor dakloze mensen. Daarmee komen honderden mensen op...
Voor het commissiedebat wonen vroegen de organisaties voor opvang en beschermd wonen, verenigd in brancheorganisatie Valente, de aandacht voor mensen...