Spring naar content
Vanuit het project Drakentemmers is een survey uitgezet onder de instellingen voor vrouwenopvang over de toegankelijkheid van specialistische GGZ-behandeling voor...
Het programma voor de Week van de Radicale vernieuwing 2022 staat online!  Neem een kijkje op www.weekvanderadicalevernieuwing.nl/dinsdag en meld je...
Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en minister Helder van Langdurige Zorg en Sport hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over...
Minister Helder heeft besloten om de overgangsperiode voor ggz-behandeling in de Wlz voor ggz-cliënten te verlengen tot 1 januari 2024....
Vereniging Valente schreef een brief aan de Tweede Kamer voor het debat over ggz, beschermd wonen en opvang met als...
Naast haar werk als directeur van Valente, loopt Esmé Wiegman voor haar deeltijdstudie HBO Theologie stage bij RIBW Overijssel. Deze...
Valente schreef een brief voor het commissiedebat met minister Helder van Langdurige Zorg. Het debat is uitgesteld naar 21 april...
Op 8 maart 2022 voerde de Vaste Kamercommissie voor VWS een debat over de hoofdlijnen van beleid voor de komende...
Sinds december 2021 werkt Kenniscentrum Phrenos samen met adviesorganisatie KPMG aan de Monitor Psychische Problematiek.  Hiervoor worden kwantitatieve en kwalitatieve...
Vanaf 1 januari 2020 is de RIBW Alliantie gefuseerd met de Federatie Opvang, de landelijke branchevereniging voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang...