Spring naar content
Artikel van ZonMW over palliatieve zorg voor dak- en thuislozen. Betere samenwerking tussen hulpverleners in de maatschappelijke opvang en palliatieve...
Nederland heeft volgens officiële telling ruim 36.000 dak- en thuislozen: mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Waarschijnlijk zijn dit er...
Voor mensen met meer dan één probleem, en meer dan één vraag om zorg en ondersteuning, is het vaak lastig...
Op 20 april 2023 vond het online symposium ‘Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn, verslaafd zijn en/of...
Dit draaiboek is bedoeld om professionals in de maatschappelijke opvang voor mensen die dak- of thuisloos zijn en professionals in...