Spring naar content

Stichting Valente

De Stichting Valente heeft tot doel het bieden van ondersteuning aan de kwetsbare mensen in de samenleving. Veel van deze mensen doen een beroep op instellingen voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Zij hebben zich verenigd in de landelijke Vereniging Valente. Deze Vereniging wil samenwerkingsverbanden ondersteunen die zich richten op mensen die door psychische of sociale omstandigheden een kwetsbare positie in onze samenleving innemen. Het gaat om mensen (volwassenen en kinderen) met langdurige psychische problematiek, mensen die te maken hebben met ontwrichtend huiselijk geweld en mensen die dak- en thuisloos zijn geworden. Zij hebben recht op een veilige en volwaardige positie in onze samenleving, waaraan ze als mens naar eigen vermogen en met eigen keuzes betekenisvol kunnen bijdragen. Dat is een mensenrecht.

De leden van de Vereniging Valente vangen deze mensen in een kwetsbare positie op als dat nodig is, stimuleren hen hun talenten in te zetten en zelf regie te nemen en bieden hen een perspectief in de maatschappij. Zo leveren de leden steeds opnieuw een waardevolle bijdrage aan hun herstellend vermogen, veiligheid, waardigheid, weerbaarheid, welbevinden en participatie.

De Stichting Valente ondersteunt deze Vereniging door tal van diensten. Het kenmerk van deze diensten is dat zij ten goede komen aan iedereen in Nederland die gebruik moet maken van de leden van de Vereniging Valente. De Stichting steunt daarnaast ook initiatieven van organisaties of instanties die bijdragen aan het bereiken van de landelijke doelstelling van de Vereniging Valente. Een voorbeeld daarvan zijn projectmatige activiteiten gefinancierd vanuit de landelijke overheid die bijdragen aan de versterking van de positie van kwetsbare mensen in de samenleving.

De Stichting Valente beschikt over de ANBI-status.

Jaarplannen

Jaarplan Valente 2022

Jaarplan Valente 2021

Beleidsplan

Jaarverslag en jaarrekening

2021:

2020:

2019:

2018:

2017:

2016: