Spring naar content

Aftrap werkgroep Bestaanszekerheid & Preventie

Amersfoort | 13:00 - 15:00

In actie voor bestaanszekerheid en preventie

In het Nationaal actieplan Dakloosheid is terecht veel aandacht voor bestaanszekerheid en preventie. We weten dat financiële problemen en gebrek aan participatie – vaak veroorzaakt door ingrijpende In levensgebeurtenissen –  belangrijke oorzaken zijn van dakloosheid. Onzekere inkomsten, stijgende vaste lasten en te weinig financiële buffers maken het voor veel mensen anno 2023 lastig om rond te komen. Daarbij maken ook complexe toeslagen en een flexibele arbeidsmarkt dat mensen in de financiële problemen kunnen komen.

Het is niet voor niets dat bestaanszekerheid één van de grote thema’s was bij de verkiezingen. Alle partijen besteden hier aandacht aan maar elke politicus verstaat er wat anders onder. Wij weten inmiddels dat dit geen goed nieuws is voor de mensen die wij dagelijks opvangen en begeleiden.

Valente wil het onderwerp bestaanszekerheid voor de meest kwetsbare groepen blijven agenderen, belangenbehartiger zijn voor de mensen die gebruik maken van onze voorzieningen en bijdragen aan duurzame oplossingen. Er start er binnen Valente een werkgroep Bestaanszekerheid & Preventie.  Het bestaande Netwerk Armoede en Schulden vormt de basis van deze nieuwe werkgroep. Versterking is welkom.

Wil je een bijdragen leveren aan deze opgaven, sluit je dan aan bij de werkgroep Bestaanszekerheid & Preventie. Op de volgende bijeenkomst van het netwerk Armoede en Schulden op dinsdag 12 december 2023 om 13 uur in Amersfoort zal de aftrap zijn van de werkgroep Bestaanszekerheid & Preventie. Je kunt je aanmelden bij Karin.Boudewijns@hvoquerido.nl