Spring naar content

Nieuws

Bekijk ook de overzichtspagina Valente en corona voor downloads zoals richtlijnen en goede voorbeelden, en ouder nieuws. 14-11-2021 Praatplaat vaccinaties…
14-11-2021 Praatplaat vaccinaties Rijksoverheid heeft een praatplaat laten maken om het onderwerp vaccinaties bespreekbaar te maken met bijvoorbeeld cliënten. De…
Vorig jaar is met de Tweede Kamer afgesproken dat jeugdigen met een psychische stoornis op een nader te bepalen tijdstip…
Dit onderwerp is voor jou als aanbieder van belang als je gebruik maakt van het berichtenverkeer in de Wmo 2015…
In de voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang van staatssecretaris Paul Blokhuis rapporteert Blokhuis onder meer over de voortgang van…
Van januari tot en met juni 2021 wordt onder de noemer ‘Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht besteed aan verschillende thema’s die…
Op haar zeventiende werd Kimberley (nu 24) uit huis geplaatst door jeugdzorg. Op school werden signalen opgepikt dat ze werd…
Verkiezingen
Van 19 december 2020 tot en met 3 januari 2021 is het kantoor van Valente gesloten. Voor spoed- en persvragen…
Het CIZ stelt jaarlijks de beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg. De beleidsregels voor…
Wlz
Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 heeft Valente vijf speerpunten geformuleerd. In de maanden naar de verkiezingen toe publiceren we…
Verkiezingen