Spring naar content

Nieuws

Het proces rondom het plaatsingsbesluit FZ wordt gedigitaliseerd. Zorg dat ook jouw organisatie op tijd is aangesloten op deze nieuwe…

Henk-Willem Klaassen is naastenadviseur bij HVO-Querido en schrijft voor Valente een aantal blogs over naastenbetrokkenheid bij cliënten. ‘Sinds een jaar…

Schouders Eronder heeft een themakrant uitgebracht over schuldhulpverlening aan de maatschappelijke opvang. Schuldhulpverleners en hulpverleners in de maatschappelijke opvang hebben…

Hoe werk je met forensische cliënten in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang? Vanuit het project deskundigheidsbevordering BW/MO…

Op 22 april werd door het ministerie van VWS het wetsvoorstel “Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en WMO 2015” ingediend bij…

Het programma “Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein” is door het ministerie van VWS is ingesteld om gemeenten en aanbieders te…

Administratieve lasten in het sociaal domein zijn onvermijdelijk. Het beteugelen ervan blijkt, ook na alle inspanningen van o.a. het ketenbureau…

Het wetsvoorstel Domein-overstijgende samenwerking stimuleert de samenwerking tussen de inkopende partijen vanuit de verschillende zorgwetten. Voor zorgkantoren komt er financiële…

Per 1 juli 2021 treedt het Koninklijk Besluit in werking, dat tot doel heeft om rookruimtes af te schaffen. Nederland…

Bert Frings en Leen van Dijke constateren, in hun rol als ‘boegbeeld’ voor de aanpak van dakloosheid, veel knelpunten die…