Spring naar content

Nieuws

Het laatste debat van 2019 in de Tweede Kamer gaat over maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De Federatie Opvang & RIBW Alliantie (Valente), GGZ Nederland en Housing First Nederland roepen de Tweede Kamer op om het kabinet noodmaatregelen tegen dakloosheid te laten treffen, de kostendelersnorm pas toe te passen bij 27 jaar, noodwoningen te laten…

Valente is opgelucht dat de gemeenten en het Rijk meer tijd nemen voor de verdere decentralisatie van opvang en beschermd wonen van de 43 centrumgemeenten naar alle 355 gemeenten. De gemeenten hebben gekozen voor een verstandige stapsgewijze decentralisatie. Voor de overgangsperiode is 10 jaar beschikbaar vanaf 2022. Regionale samenwerking wordt verplicht. De opvang van dakloze…

In 2020 gaan Federatie Opvang en RIBW Alliantie samen verder als Valente, Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. In aanloop daarnaartoe laten we elke maand iets zien van wat de vereniging en haar leden doen. Deze maand: Veerkracht voor de kinderen in de vrouwenopvang van MO Den Bosch. De laatste jaren worden kinderen in…

Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingevoerd. De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). De nieuwe wet biedt handvatten om meer ambulant en preventief hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan. Uitgangspunt blijft dat iemand alleen na het oordeel…

Op 12 november 2019 organiseerden de RIBW Alliantie en Federatie Opvang een bijeenkomst over de toegang tot de Wlz voor de ggz. De bijeenkomst was opengesteld voor leden van GGZ Nederland. VWS gaf een toelichting op de stand van zaken van het wetsvoorstel, de handreiking behandeling in de Wlz en de bekostigingsmodellen. CIZ heeft het…

Federatie Opvang en RIBW Alliantie slaan de handen ineen en gaan samen verder als Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. Hoewel naam en uitstraling nieuw zijn, is onze focus onveranderd: Valente maakt zich sterk voor kwetsbare personen in onze samenleving. We zorgen ervoor dat de stem van duizenden cliënten en professionals wordt gehoord…

Vanaf 2020 gaan Federatie Opvang en RIBW Alliantie samen verder als Vereniging Valente, Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. Elke maand laten we iets zien van wat de vereniging en haar leden doen. Deze maand: de wooncirkels van Leviaan, waar mensen altijd de (intensieve) begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Op een woonvorm óf…

Diverse gemeenten en aanbieders geven aan te maken te hebben met wachtlijsten voor beschermd wonen. Er is weinig inzicht in de wachtlijsten (landelijk en per regio), de oorzaken en achtergronden hiervan en het voorkomen van wachtlijsten. Rijk en gemeenten hebben afgesproken hiernaar gezamenlijk onderzoek te laten doen. Dit mede n.a.v. de tijdens de Algemene Ledenvergadering…

Vanaf 1 januari 2021 kunnen mensen met langdurende ernstige GGZ problematiek toegang krijgen tot de Wet Langdurige Zorg. Dit lijkt nog ver weg, maar er moet van alles geregeld zijn alvorens de zorg in een WLZ-kader per 1-1-2021 ook daadwerkelijk kan starten. Denk daarbij aan de Wtzi- toelatingen, de inkoopprocedures van de zorgkantoren, de beleidsregels…

De openstelling van de Wet Langdurige Zorg voor GGZ-cliënten kan voor sommige cliënten en hun naasten ingrijpende gevolgen hebben. Staatssecretaris Blokhuis bezocht gisteren een bijeenkomst hierover voor cliënt- en familievertegenwoordigers. Hij luisterde naar hun vragen en zorgen, en hij benadrukte het belang van goede voorlichting en betrokkenheid van cliënten bij de implementatie van de nieuwe…