Spring naar content

Nieuws

Verkiezingen

Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 heeft Valente vijf speerpunten geformuleerd. In de maanden naar de verkiezingen toe publiceren we…

Heb je goede voorbeelden met betrekking tot hoofd- en onderaannemerschap? Heb je er veel ervaring mee? Heb je de juridische…

Verkiezingen

Het verhaal van Femke (36) is heftig, maar helaas niet uniek. Nadat de relatie met de vader van haar eerste…

Voor veel instellingen worden de administratieve lasten verminderd doordat de Regeling Jeugdwet en Uitvoeringsregeling WMO 2015 en de Regeling verslaggeving…

Een minnelijke schuldenregeling was lange tijd niet mogelijk voor mensen met schadevergoedingsmaatregelen, boetevonnissen, ontnemingsmaatregelen en Europese boetes. Dit zorgde ervoor…

Op 19 november 2020 vond een Nota-overleg plaats met staatssecretaris Blokhuis. Tijdens dit Nota-overleg stond een waaier aan onderwerpen op…

Het gedogen van roken in de laagdrempelige (dag)opvang voor verslaafde of dakloze mensen en ggz patiënten wordt beëindigd. Staatssecretaris Blokhuis…

In 2022 staat de doordecentralisatie van beschermd wonen op stapel. De verantwoordelijkheid voor de mensen in beschermd wonen wordt dan…

Verkiezingen

Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 heeft Valente 5 speerpunten geformuleerd. In de maanden naar de verkiezingen toe publiceren we…

Wil jij werken in een moderne netwerkorganisatie en een belangrijke bijdrage leveren in de secretariële ondersteuning van een vereniging? Wij…