Spring naar content

Nieuws

De cliëntenraad van RIBW Brabant heeft in een brandbrief aan de Tweede Kamer, de VNG en het ministerie van VWS,…

In de coronacrisis hebben veel dakloze arbeidsmigranten een beroep gedaan op opvang. Door de crisis verloren zij hun werk en…

De onlangs opgerichte Preventie Alliantie – een club van experts, waaronder van Valente – geeft gemeenten een steuntje in de…

Het ZonMw Actieprogramma Grip op Onbegrip ondersteunt regionale, lerende netwerken. Daarin werken het sociaal-, zorg- én veiligheidsdomein samen voor mensen…

Onderzoeksbureau Cebeon maakte in opdracht van de gemeente Utrecht een maatschappelijke kosten-batenanalyse van moeilijk plaatsbare mensen, die hun leven als…

Steeds meer zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en zelfs bedrijven doen een beroep op ervaringsdeskundigen. De ‘uit het leven gegrepen’ kennis…

Aan de muur achter Ineke hangt een interessant speel- en klimtoestel, met loopplankjes en pluche plateaus. Samen met haar vriend…

Schouders Eronder en Sociaal Werk Nederland organiseren een leernetwerk over financieel misbruik. Financieel misbruik van kwetsbare mensen komt tegenwoordig steeds…

Mensen met geldzorgen hebben vaker te maken met een slechter ervaren gezondheid, een ongezondere leefstijl, chronische ziekten en psychische klachten.…

De Zorgverzekeringslijn geeft gratis trainingen aan GGZ-agogen, maatschappelijk werkers, sociaal werkers en wooncoaches binnen de materiële dienstverlening in de geestelijke…