Spring naar content

Nieuws

Vanaf 1 januari 2020 zijn Federatie Opvang en RIBW Alliantie samen Vereniging Valente. Vorig jaar zetten beide verenigingen zich al…

Het ministerie van VWS wil de komende jaren vanuit de aanpak cliëntondersteuning de bekendheid van cliëntondersteuning stimuleren. De behoefte aan…

VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Dit…

Er is al veel bekend over schuldenproblematiek. Onderzoeken en artikelen, statistieken en rapporten verschijnen met regelmaat. Echt inzicht in hoe…

Artie van Tuijn | Adviseur Basisnetwerk Beschermd Wonen en Begeleiding  Ieder mens heeft recht om deel te nemen aan de samenleving…

Een structurele oplossing is nodig voor de inkomensproblemen van dakloze 18-20 jarigen. Daarnaast is een uitvoeringstoets nodig van de gevolgen…

Elke maand laten we iets zien van de vereniging en haar leden. Deze maand: als cliënt in de vrouwenopvang bij…

Vanuit diverse zorgdomeinen worden dezer dagen regelingen uitgewerkt om aanbieders van zorg en ondersteuning te compenseren voor verlies aan inkomsten…

Het Ministerie van BZK neemt voor 2020 kortetermijnmaatregelen om de bouw door te laten bouwen tijdens de coronacrisis. Het woningtekort…

Valente heeft samen met GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Jeugdzorg Nederland, en Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) gereageerd op de…