Spring naar content

Nieuws

Afgelopen vrijdag werd uitgebreid aandacht geschonken aan de specifieke problemen van slachtoffers huiselijk geweld en hun financiële problemen. Dit gebeurde bij Moviera, een instelling die samen met De Blijfgroep, Perspektief en Arosa de krachten bundelen rondom dit thema. Hanneke Bakker (bestuurder Blijfgroep)leidde de bijeenkomst. In het project “Grip op Geld”, gesteund door SZW, wordt de…

Vrouwen die halsoverkop moeten vluchten voor hun gewelddadige partner kunnen naar de vrouwenopvang toe. Maar daar zijn lang niet altijd genoeg noodbedden. Om ze toch uit hun gevaarlijke situatie te kunnen halen, worden er jaarlijks tientallen vrouwen in hotels ondergebracht. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Marleen van Eijndhoven, voorzitter van Het Landelijk…

Vanaf 2020 gaan Federatie Opvang en RIBW Alliantie samen verder als Vereniging Valente, Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. Elke maand laten we iets zien van wat de vereniging en haar leden doen. Deze maand: Jules van Dam (Tussenvoorziening) over daklozen in Utrecht. Een echte idealist was Jules van Dam toen hij begin jaren…

In juli heeft de Centrale Cliëntenraad van Leviaan – ondersteund door diverse andere cliëntenraden – een brief gestuurd naar minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis met aanbevelingen over de toegang tot de Wlz. De cliëntenraden willen een garantie dat hun instellingen ook gecontracteerd worden om de Wlz uit te voeren. Anders dreigen gedwongen verhuizing en…

Het Ministerie van VWS, Het Ketenbureau i-Sociaal domein en Het CAK hebben een factsheet uitgebracht over het abonnementstarief voor eigen bijdrage WMO 2020. Op deze factsheet vindt u de voor aanbieders relevante informatie.De invoering van een maximale eigen bijdrage van € 19,- per maand voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo per 1 januari 2020…

Vanaf 2020 gaan Federatie Opvang en RIBW Alliantie samen verder als Vereniging Valente, Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. Elke maand laten we iets zien van wat de vereniging en haar leden doen. In augustus: Het Open Huis, de Haarlemse locatie van stichting Ontmoeting. In een kerkgebouw in de Haarlemse wijk Schalkwijk vind je…

Het Centraal Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de doordecentralisatie van beschermd wonen. Beschermd wonen is nu de verantwoordelijkheid van 43 centrumgemeenten. Per 2022 krijgen alle 355 gemeenten een vast budget voor beschermd wonen (BW). Voor het opnemen van mensen uit andere gemeenten worden zij niet gecompenseerd. Hierdoor ontstaat het risico dat de landelijke toegankelijkheid onder…