Spring naar content

Nieuws

Mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag willen als volwaardige burgers en bewoners deel uitmaken van een wijk. Maar om…

De Tweede Kamer debatteert op 3 februari 2022 over zorgfraude. Valente schreef een brief aan de vaste Kamercommissie voor VWS.…

Het in ontwikkeling zijnde kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen kent meerdere onderdelen. Een kwaliteitsstandaard, leerplannen en een toetsingskader voor opleidingen, een beroepsregister,…

Forensische zorg gaat over herstel van de cliënt en het zoveel mogelijk verkleinen van het recidiverisico. Een goede samenwerking tussen…

Sinds juni 2019 is wettelijk geregeld dat de minister van Justitie en Veiligheid afschriften van rapporten uit het persoonsdossier en…

Het Forensisch Netwerk (FN) is een samenwerkingsverband van de leden die forensische zorg aanbieden van de brancheverenigingen Valente, Vereniging Gehandicapten…

Intervisie voor en door ervaringsdeskundigen, werkzaam bij een lidorganisatie van Valente, op beleidsniveau. De Vakvereniging van Ervaringsdeskundigen (VvED) en Valente…

Voor de ambulante begeleiders is het van belang om op de hoogte te zijn van de compensatie die cliënten kunnen…

In een brief van 11 januari aan minister Schouten heeft de Landelijke Armoedecoalitie, mede namens Valente, aandacht gevraagd voor de…

Conform haar werkplan 2021 heeft de werkgroep landelijke onderzoeksagenda een checklist gemaakt voor leden en het bureau van Valente om…