Spring naar content

Branchevereniging voor

participatie, begeleiding

en veilige opvang

Actueel

Vul de enquête in over administratieve lasten in het sociaal domein (Wmo en Jeugdwet)

Niemand wil administratieve lasten, toch zijn ze er. Ondanks alle inspanningen zijn administratieve lasten in de uitvoering van de Jeugdwet…

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Valente en nieuws in de branche via onze nieuwsbrieven.

Netwerken

Het basisnetwerk beschermd wonen en begeleiding is het landelijke samenwerkingsverband van organisaties voor maatschappelijke ggz die professionele begeleiding en ondersteuning…
De leden van het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang zijn altijd beschikbaar voor de bescherming van de slachtoffers van huiselijk geweld. De…
Het doel van het Basisnetwerk Maatschappelijke Opvang is het waarborgen van de MO als eigenstandige functie in het voorzieningenstelsel zodat…