Spring naar content

Branchevereniging voor

participatie, begeleiding

en veilige opvang

Actueel

Met alleen woningspreiding haal je achterstandswijken niet uit het slop

In wijken met veel sociale huurwoningen is de leefbaarheid de afgelopen jaren aantoonbaar afgenomen. Dat blijkt uit het vervolgonderzoek in…

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Valente en nieuws in de branche via onze nieuwsbrieven.

Netwerken

Het basisnetwerk beschermd wonen en begeleiding is het landelijke samenwerkingsverband van organisaties voor maatschappelijke ggz die professionele begeleiding en ondersteuning…
De leden van het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang zijn altijd beschikbaar voor de bescherming van de slachtoffers van huiselijk geweld. De…
Het doel van het Basisnetwerk Maatschappelijke Opvang is het waarborgen van de MO als eigenstandige functie in het voorzieningenstelsel zodat…