Spring naar content

Nieuws

Een minnelijke schuldenregeling was lange tijd niet mogelijk voor mensen met schadevergoedingsmaatregelen, boetevonnissen, ontnemingsmaatregelen en Europese boetes. Dit zorgde ervoor…
Bekijk ook de overzichtspagina Valente en corona voor downloads zoals richtlijnen en goede voorbeelden, en ouder nieuws. 3 december 2020…
Op 19 november 2020 vond een Nota-overleg plaats met staatssecretaris Blokhuis. Tijdens dit Nota-overleg stond een waaier aan onderwerpen op…
Het gedogen van roken in de laagdrempelige (dag)opvang voor verslaafde of dakloze mensen en ggz patiënten wordt beëindigd. Staatssecretaris Blokhuis…
In 2022 staat de doordecentralisatie van beschermd wonen op stapel. De verantwoordelijkheid voor de mensen in beschermd wonen wordt dan…
Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 heeft Valente 5 speerpunten geformuleerd. In de maanden naar de verkiezingen toe publiceren we…
Verkiezingen
Wil jij werken in een moderne netwerkorganisatie en een belangrijke bijdrage leveren in de secretariële ondersteuning van een vereniging? Wij…
Ruim 50 gemeenten gaan aan de slag met de eenmalige extra middelen van het ministerie van Binnenlandse Zaken/Wonen voor huisvesting…
Het niét kunnen verkrijgen van een briefadres is een hardnekkig probleem. Op  28 oktober 2020 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van…
De afgelopen maanden hebben we binnen het programma forensische zorg samen met de andere betrokkenen hard gewerkt aan de beleidsuitgangspunten…