Spring naar content

Nieuws

De Rijksbegroting blijft antwoord schuldig waar het gaat om maatschappelijk nijpende kwesties. De bestaanszekerheid voor kwetsbare groepen wordt niet structureel…
Elke laatste dinsdag van de maand organiseren Valente en het platform RIBW-E2030 een “Meet & Greet” met aanbieders van producten…
Het afgelopen jaar is samen met betrokken organisaties in de forensische zorg hard gewerkt aan een handreiking over informatie-uitwisseling in…
Afgelopen juni kwam het CBS met een dashboard Schuldenproblematiek[1]. Hierin is de schuldenproblematiek in beeld gebracht en wat blijkt? Het…
Henk-Willem Klaassen is naastenadviseur bij HVO-Querido en schrijft voor Valente een aantal blogs over naastenbetrokkenheid bij cliënten. Lees ook zijn…
Valente wil dat het Rijk meer gaat doen voor mensen die getroffen worden door dakloosheid of huiselijk geweld of die…
Oud-Tweede Kamerlid Kirsten van der Hul diende eind 2019 een motie in om te laten onderzoeken wat het verband is…
Voor de nieuwe begeleid wonen voorziening op Bonaire, is Jeugdzorg Caribisch Nederland op zoek naar een ervaren samenwerkingspartner die met…
Henk-Willem Klaassen is naastenadviseur bij HVO-Querido en schrijft voor Valente een aantal blogs over naastenbetrokkenheid bij cliënten. ‘Afgelopen weken werden…
Woningcorporatie Rochdale in Amsterdam deed onderzoek naar huurders die niet veilig zijn in hun woning. De afgelopen tien jaar verdubbelde…