Spring naar content

Nieuws

Het Ministerie van BZK neemt voor 2020 kortetermijnmaatregelen om de bouw door te laten bouwen tijdens de coronacrisis. Het woningtekort…
Valente heeft samen met GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Jeugdzorg Nederland, en Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) gereageerd op de…
Standaard administratieprotocollen (SAP’s) beschrijven de afspraken over de administratieve afhandeling van de zorg in natura bij de uitvoering van de…
De Directie Informatievoorziening van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is een project gestart gericht op het digitaliseren van de…
Begin 2019 hebben leden van Valente bericht ontvangen over model-huurovereenkomsten voor intermediaire verhuur. Het gaat dan om het huren van…
Dit bericht wordt continu aangevuld bij nieuwe informatie, en gedeeld op social media. Houd onze Twitter en LinkedIn dus in…
Bij de Voorjaarsnota heeft het kabinet bekend gemaakt dat er extra geld beschikbaar is voor de centrumgemeenten om ze te…
Stel, je werkt bij een aanbieder binnen het sociaal domein en je hebt vaak contacten met de gemeente over ‘verkoop’…
De aanpak van huiselijk geweld, van armoede en dakloosheid en van participatie van mensen met ggz-problematiek in de samenleving heeft…
Elke maand laten we iets zien van wat er bij Valente en haar leden speelt. Deze maand: leven met een…