Spring naar content

Netwerken

Vereniging Valente is een netwerkorganisatie en bestaat uit een veelheid van netwerken die je allemaal hieronder vindt. Er zijn vier soorten:

Organogram van Valente
  • basisnetwerken (roze)
  • themanetwerken (paars)
  • kennisnetwerken (donkerblauw)
  • andere (externe) samenwerkingsverbanden (lichtblauw)

Als je klikt op de blokjes in het overzicht, vind je meer informatie, contactgegevens voor het betreffende netwerk en nieuwsberichten, agenda-items en andere netwerken gerelateerd aan hetzelfde onderwerp.

Zien hoe de netwerken en de rest van de vereniging samenhangen? Klik op het organogram.

Op de hoogte blijven van alle netwerken? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Voor wie is dit netwerk? Dit van-voor-door netwerk is er voor directeuren/bestuurders of andere vertegenwoordigers met besluitvormingsmandaat van lidorganisaties die...
Voor wie is dit netwerk? Dit van-voor-door netwerk is er voor directeuren/bestuurders of andere vertegenwoordigers met besluitvormingsmandaat van lidorganisaties die...
Voor wie is dit netwerk? Dit netwerk is er voor directeuren/bestuurders of andere vertegenwoordigers met besluitvormingsmandaat van lidinstellingen die zich...
Dit netwerk is een ander type netwerk dan andere netwerken van Valente. Dit themanetwerk bestaat uit een kleine werkgroep, waarvan...
Voor wie is dit netwerk? Dit netwerk is er voor medewerkers van lidinstellingen die zich bezighouden financiële problematiek van cliënten....
Speciaal voor de leden van Valente met een aanbod aan forensische zorg is Valente gestart met het Bestuurlijke Themanetwerk Forensische...
Valente stelt zich ten doel om door meer inzet van preventie en hulp aan huis te voorkomen dat gezinnen een...
Het doel van het kennisnetwerk P&O is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal...
Valente vormt en ondersteunt samenwerkingsverbanden die zich richten op mensen die door psychische of sociale omstandigheden een kwetsbare positie in...
Een grote groep leden van Valente biedt zorg en ondersteuning aan cliënten die in aanraking zijn (geweest) met justitie. Deze...
Het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie is een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van zorg, werk en onderzoek bij...
Omdat de inzet en implementatie van ervaringsdeskundigheid best veel hobbels kent is er sinds juni 2022 een maandelijkse dialoogbijeenkomst voor...
Het Onderzoeksnetwerk Partnergeweld is een platform voor verbinding tussen onderzoek, beleid en praktijk op het thema partnergeweld. Ondanks een grote...
Het doel van het kennisnetwerk bestuurssecretarissen is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal...
Het kennisnetwerk communicatie is bedoeld voor communicatieprofessionals bij leden van Valente. Het netwerk is bedoeld om elkaar te ontmoeten en...
Waar vind je vrijwilligers, hoe haal je ze binnen en hoe blijven ze binnen?! Als Vrijwilligerscoördinator ben je vaak de...
Netwerk van onderzoekers in Nederland die studies verrichten naar en publiceren over het thema dakloosheid in brede zin. Het onderzoekersnetwerk...
In 2019 is de Wet Langdurige Zorg (Wlz) gewijzigd om mensen met een psychische stoornis toegang te geven tot Wlz-zorg....
De contactpersoon kan meer vertellen over het doel en de frequentie van de ontmoetingen, en kan je introduceren in het...
De contactpersoon kan meer vertellen over het doel en de frequentie van de ontmoetingen, en kan je introduceren in het...
Het doel van het kennisnetwerk is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal en...
Het doel van het kennisnetwerk controllers is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal...
Het doel van het kennisnetwerk gedragswetenschappers is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal...
Armoede en Schulden is een thema waar Valente niet om heen kan. Veel van onze cliënten kampen met grote schulden,...
In het convenant Samen Werken aan wat Werkt, werkt een brede groep van partijen aan het verbeteren van de toegang...
De Meerjarenagenda werd in 2018 door tal van partijen opgesteld om te komen tot verbetering in opvang en Beschermd wonen....
Partijen hebben de ambitie zich de komende jaren gezamenlijk in te zetten voor een inclusieve samenleving, zonder stigma voor mensen...
De afgelopen kabinetsperiode heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met de partners uit de forensische zorgsector nauw samengewerkt...
E-learning ter bevordering van (eigen) regie financiën We zien dat professionals in (vrouwen)opvang en BW steeds vaker geconfronteerd worden met...
Valente is een van de partners in twee grote meerjarige onderzoeken rondom het thema armoede en schulden.  Onderzoek: Minder stress...