Spring naar content

Netwerken

Vereniging Valente is een netwerkorganisatie en bestaat uit een veelheid van netwerken; formele en meer losse verbanden, langlopende en tijdelijke samenwerkingen. De doelen van de netwerken kunnen sterk verschillen, denk aan beleidsontwikkeling, belangenbehartiging of kennisdeling.

Valente bundelt haar krachten met andere organisaties in de keten; om gezamenlijk een vooraf gesteld doel te bereiken. Deze samenwerkingsverbanden kunnen langdurig of tijdelijk zijn. Valente kent drie basisnetwerken: Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Beschermd wonen en begeleiding. Deze drie netwerken vormen de kern van de vereniging. Deelnemers aan de basisnetwerken zijn de leden van de vereniging.

Vind een netwerk om je bij aan te sluiten of neem contact met ons op met een nieuw initiatief.

gevonden.

Themanetwerk: Onderzoekagenda

Valente ondersteunt organisaties en samenwerkingsverbanden die zich richten op mensen die door psychische of sociale omstandigheden een kwetsbare positie in…

Themanetwerk: Kinderen in de opvang

Valente stelt zich ten doel om door meer inzet van preventie en hulp aan huis te voorkomen dat gezinnen een…

Themanetwerk: Housing First Nederland

Bundelen van krachten Er is in ons land grote behoefte aan het bundelen van krachten en kennis rond Housing First….

Onderzoeksprogramma ZonMW Armoede en Schulden

Valente is een van de partners in twee grote meerjarige onderzoeken rondom het thema armoede en schulden. Deze twee onderzoeken…

Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg (2018‐2021)

De druk op de forensische zorg is de afgelopen jaren toegenomen. Er is een tekort aan goed geschoold en ervaren…

Meerjarenagenda Toekomst Beschermd Wonen en Opvang (2018-2022)

De Meerjarenagenda werd in 2018 door tal van partijen opgesteld om te komen tot verbetering in opvang en Beschermd wonen….

Kennisnetwerk: Zorg, kwaliteit en innovatie

Als nieuwe vereniging vormen en ondersteunen wij samenwerkingsverbanden die zich richten op mensen die door psychische of sociale omstandigheden een…

Kennisnetwerk: Wet langdurige zorg (Wlz)

In 2019 is de Wet Langdurige Zorg (Wlz) gewijzigd om mensen met een psychische stoornis toegang te geven tot Wlz-zorg….

Kennisnetwerk: P&O

Het doel van het kennisnetwerk P&O is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal…

Kennisnetwerk: Opleiders

Het doel van het kennisnetwerk is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal en…