Spring naar content

Netwerken

Vereniging Valente is een netwerkorganisatie en bestaat uit een veelheid van netwerken die je allemaal hieronder vindt. Er zijn vier soorten:

  • basisnetwerken (roze)
  • themanetwerken (paars)
  • kennisnetwerken (donkerblauw)
  • andere (externe) samenwerkingsverbanden (lichtblauw)

Als je klikt op de blokjes in het overzicht, vind je meer informatie, contactgegevens voor het betreffende netwerk en nieuwsberichten, agenda-items en andere netwerken gerelateerd aan hetzelfde onderwerp.

Op de hoogte blijven van alle netwerken? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Het doel van het Basisnetwerk Maatschappelijke Opvang is het waarborgen van de MO als eigenstandige functie in het voorzieningenstelsel zodat...
Het basisnetwerk beschermd wonen en begeleiding is het landelijke samenwerkingsverband van organisaties voor maatschappelijke ggz die professionele begeleiding en ondersteuning...
Lees meer over Stichting Vrouwenopvang Nederland en het Keurmerk veiligheid in de vrouwenopvang De leden van het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang...
Bundelen van krachten Er is in ons land grote behoefte aan het bundelen van krachten en kennis rond Housing First....
Valente ondersteunt organisaties en samenwerkingsverbanden die zich richten op mensen die door psychische of sociale omstandigheden een kwetsbare positie in...
Valente stelt zich ten doel om door meer inzet van preventie en hulp aan huis te voorkomen dat gezinnen een...
Het merendeel van de cliënten in de Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Vrouwenopvang heeft problematische schulden. In de MO zien...
Speciaal voor de leden van Valente met een aanbod aan forensische zorg is Valente gestart met het Bestuurlijke Themanetwerk Forensische...
Het doel van het kennisnetwerk cliëntenraden is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal...
Een grote groep leden van Valente biedt zorg en ondersteuning aan cliënten die in aanraking zijn (geweest) met justitie. Deze...
Het doel van het kennisnetwerk ervaringsdeskundigen is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal...
Het kennisnetwerk communicatie is bedoeld voor communicatieprofessionals bij leden van Valente. Het netwerk is bedoeld om elkaar te ontmoeten en...
Het doel van het kennisnetwerk bestuurssecretarissen is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal...
Het doel van het kennisnetwerk P&O is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal...
Het doel van het kennisnetwerk is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal en...
Het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie is een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van zorg, werk en onderzoek bij...
Netwerk van onderzoekers in Nederland die studies verrichten naar en publiceren over het thema dakloosheid in brede zin. Het onderzoekersnetwerk...
In 2019 is de Wet Langdurige Zorg (Wlz) gewijzigd om mensen met een psychische stoornis toegang te geven tot Wlz-zorg....
Het doel van het kennisnetwerk gedragswetenschappers is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal...
Als nieuwe vereniging vormen en ondersteunen wij samenwerkingsverbanden die zich richten op mensen die door psychische of sociale omstandigheden een...
De contactpersoon kan meer vertellen over het doel en de frequentie van de ontmoetingen, en kan je introduceren in het...
De contactpersoon kan meer vertellen over het doel en de frequentie van de ontmoetingen, en kan je introduceren in het...
Het doel van het kennisnetwerk controllers is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal...
Armoede en Schulden is een thema waar Valente niet om heen kan. Veel van onze cliënten kampen met grote schulden,...
Het Actieprogramma Weer Thuis startte als initiatief vanuit Valente en partners Aedes, Valente, Leger des Heils, GGZ Nederland en VNG....
In het convenant Samen Werken aan wat Werkt, werkt een zeer brede groep van partijen aan het verbeteren van de...
Valente is een van de partners in twee grote meerjarige onderzoeken rondom het thema armoede en schulden.  Onderzoek: Minder stress...
De Meerjarenagenda werd in 2018 door tal van partijen opgesteld om te komen tot verbetering in opvang en Beschermd wonen....
Partijen hebben de ambitie zich de komende jaren gezamenlijk in te zetten voor een inclusieve samenleving, zonder stigma voor mensen...
De druk op de forensische zorg is de afgelopen jaren toegenomen. Er is een tekort aan goed geschoold en ervaren...