Spring naar content

Netwerken

Vereniging Valente is een netwerkorganisatie en bestaat uit een veelheid van netwerken; formele en meer losse verbanden, langlopende en tijdelijke samenwerkingen. De doelen van de netwerken kunnen sterk verschillen, denk aan beleidsontwikkeling, belangenbehartiging of kennisdeling.

Valente bundelt haar krachten met andere organisaties in de keten; om gezamenlijk een vooraf gesteld doel te bereiken. Deze samenwerkingsverbanden kunnen langdurig of tijdelijk zijn. Valente kent drie basisnetwerken: Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Beschermd wonen en begeleiding. Deze drie netwerken vormen de kern van de vereniging. Deelnemers aan de basisnetwerken zijn de leden van de vereniging.

Vind een netwerk om je bij aan te sluiten of neem contact met ons op met een nieuw initiatief.

Het doel van het Basisnetwerk Maatschappelijke Opvang is het waarborgen van de MO als eigenstandige functie in het voorzieningenstelsel zodat...
Het basisnetwerk beschermd wonen en begeleiding is het landelijke samenwerkingsverband van organisaties voor maatschappelijke ggz die professionele begeleiding en ondersteuning...
Lees meer over Stichting Vrouwenopvang Nederland en het Keurmerk veiligheid in de vrouwenopvang De leden van het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang...
Valente stelt zich ten doel om door meer inzet van preventie en hulp aan huis te voorkomen dat gezinnen een...
Valente ondersteunt organisaties en samenwerkingsverbanden die zich richten op mensen die door psychische of sociale omstandigheden een kwetsbare positie in...
Speciaal voor de leden van Valente met een aanbod aan forensische zorg is Valente gestart met het Bestuurlijke Themanetwerk Forensische...
Het doel van het kennisnetwerk gedragswetenschappers is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal...
Een grote groep leden van Valente biedt zorg en ondersteuning aan cliënten die in aanraking zijn (geweest) met justitie. Deze...
Het kennisnetwerk communicatie is bedoeld voor communicatieprofessionals bij leden van Valente. Het netwerk is bedoeld om elkaar te ontmoeten en...
Het doel van het kennisnetwerk bestuurssecretarissen is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal...
Het doel van het kennisnetwerk P&O is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal...
Het doel van het kennisnetwerk is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal en...
Het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie is een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van zorg, werk en onderzoek bij...
De contactpersoon kan meer vertellen over het doel en de frequentie van de ontmoetingen, en kan je introduceren in het...
In 2019 is de Wet Langdurige Zorg (Wlz) gewijzigd om mensen met een psychische stoornis toegang te geven tot Wlz-zorg....
De contactpersoon kan meer vertellen over het doel en de frequentie van de ontmoetingen, en kan je introduceren in het...
Als nieuwe vereniging vormen en ondersteunen wij samenwerkingsverbanden die zich richten op mensen die door psychische of sociale omstandigheden een...
Het doel van het kennisnetwerk ervaringsdeskundigen is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal...
Het doel van het kennisnetwerk controllers is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal...
Het doel van het kennisnetwerk cliëntenraden is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal...
Bundelen van krachten Er is in ons land grote behoefte aan het bundelen van krachten en kennis rond Housing First....
Valente is een van de partners in twee grote meerjarige onderzoeken rondom het thema armoede en schulden. Deze twee onderzoeken...
Het Actieprogramma Weer Thuis startte als initiatief vanuit Valente en partners Aedes, Valente, Leger des Heils, GGZ Nederland en VNG....
In het convenant Samen Werken aan wat Werkt, werkt een zeer brede groep van partijen aan het verbeteren van de...
Armoede en Schulden is een thema waar Valente niet om heen kan. Veel van onze cliënten kampen met grote schulden,...
De Meerjarenagenda werd in 2018 door tal van partijen opgesteld om te komen tot verbetering in opvang en Beschermd wonen....
De druk op de forensische zorg is de afgelopen jaren toegenomen. Er is een tekort aan goed geschoold en ervaren...
Partijen hebben de ambitie zich de komende jaren gezamenlijk in te zetten voor een inclusieve samenleving, zonder stigma voor mensen...