Spring naar content

Kennisnetwerk: Wet langdurige zorg (Wlz)

Cordaan, Iriszorg en Valente organiseren online kennisbijeenkomsten voor medewerkers die zich bezighouden met de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Doelen van de bijeenkomsten zijn:

  • het delen van kennis en ervaringen over knelpunten en oplossingen
  • het met elkaar optrekken en het samen uitwerken van onderwerpen

De bijeenkomsten organiseren we door en voor leden van Valente en met landelijke partijen als het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, het CIZ, Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit. Medewerkers van leden van de Nederlandse ggz zijn ook welkom om deel te nemen. Deelname aan deze bijeenkomsten is gratis.

Heb je interesse om je aan te sluiten?

Contactpersoon:

Hester Stokkel

senior beleidsadviseur

hester.stokkel@valente.nl

06 45012878

Thema’s

Wlz

Meer informatieover Hester Stokkel

Lees meer over de Wlz op de pagina Alles over de Wet langdurige zorg (Wlz) voor MO en BW.

Voor in de agenda: