Spring naar content

Armoedecoalitie

Armoede en Schulden is een thema waar Valente niet omheen kan. Veel van onze cliënten kampen met grote schulden, dat geldt zowel voor beschermd wonen, vrouwenopvang als maatschappelijke opvang. We willen daar aandacht voor vragen en werken daartoe samen met zoveel mogelijk partners. Vandaar dat we ons hebben aangesloten bij de landelijke armoedecoalitie.

In deze coalitie zitten van Nibud, tot Voedselbanken Nederland, Movisie, NVVK, FNV, Gemeente Utrecht en vele anderen. De coalitie treedt regelmatig naar buiten en zorgt voor aandacht en blijvende agendering van dit thema in de (landelijke) politiek. Ook zorgt de coalitie voor inhoudelijke inbreng aan belangrijke tafels rondom dit thema. De coalitie is geen vaste entiteit en kan in wisselende samenstelling optreden.

Er zijn drie kernthema’s waarmee de coalitie zich bezighoudt:

  1. Zorg voor een toereikend inkomen
  2. Stop onnodige verhoging schulden, zoals boetes op de zorgpremie als mensen de zorgpremie niet kunnen betalen
  3. Laat overheden meewerken aan echte oplossingen voor problematische schulden, zoals we dat ook van andere schuldeisers vragen.

Lees meer in het pamflet.

Contactpersoon: Marthe Riemeijer

Geen items gevonden

Met Tussenvoorziening, NVVK, SWN en andere.