Spring naar content

Bestuurlijk themanetwerk: Forensische Zorg

Voor wie is dit netwerk?

Dit van-voor-door netwerk is er voor directeuren/bestuurders en andere vertegenwoordigers met besluitvormingsmandaat van leden die forensische zorg (willen gaan) bieden.

Ben je geen directeur-bestuurder, maar wel werkzaam bij één van onze leden en betrokken bij de forensische zorg? Dan is het kennisnetwerk forensische zorg mogelijk wat voor jou.

Met welke thema’s houdt het netwerk zich bezig?

 • ontwikkeling en implementatie kwaliteitskader forensische zorg en de betekenis hiervan voor de MO/BW sector
 • samenwerking in de keten, zoals samenwerking met Zorg- en Veiligheidshuizen
 • ontwikkeling en opbrengsten van pilots, zoals de pilot trajectindicaties
 • ontwikkeling van actieplannen, zoals het actieplan realiseren van extra forensisch beschermd wonen plekken
 • aansluiting van forensische zorg op het sociaal domein
 • inkoop, verkoop, financiering en capaciteitsplanning
 • organisatie van de forensische zorg

Wat levert aansluiting bij het netwerk mij op?

Je blijft op de hoogte van relevante landelijke ontwikkelingen over forensische zorg in de MO/BW sector. We delen kennis, stimuleren vakmanschap, lobbyen indien nodig en wisselen uit over kwaliteit en innovatie. Het netwerk biedt inspiratie en verstevigt de positie van organisaties in hun lokale netwerken.  

“Sinds ik lid ben van dit netwerk is er een wereld voor mij opengegaan. Forensische zorg is een vak apart en er valt veel van elkaar te leren. Het is belangrijk om de kennis te vergroten en de krachten te bundelen en zo ook deze doelgroep een plekje in de maatschappij te geven.”Emmy Klooster, bestuurder van de Binnenvest

Wat word er van mij verwacht als ik aansluit bij dit netwerk?

Er vindt vier keer per jaar een bijeenkomst met het basisnetwerk plaats. Tussendoor wordt er aan thema’s samengewerkt in kleinere verbanden. Er wordt gewerkt volgens het van-voor-door leden principe. Dit betekent dat we verwachten dat de betrokken leden aanwezig zijn en actief bijdragen aan de (voorbereiding van de) bijeenkomsten.

Wie nemen deel uit van de agendacommissie en wie is de voorzitter van dit netwerk?

De bijeenkomsten worden voorbereid door een agendacommissie, die bestaat uit:

 • Joost Harkink, bestuurder bij Riwis en voorzitter van het netwerk
 • Jan van Gils, bestuurder Exodus
 • Karin Bloemendal, directeur Leger des Heils
 • Barbra Velthuizen, directeur HVO-Querido

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie en aanmelding?

Je kan terecht bij Tonny van Hensbergen, beleidsadviseur Valente.

Tonny van Hensbergen

senior beleidsadviseur

tonny.vanhensbergen@valente.nl

06 15219060

Thema’s

forensische zorg

Meer informatieover Tonny van Hensbergen