Spring naar content

Bestuurlijk themanetwerk Forensische Zorg

Speciaal voor de leden van Valente met een aanbod aan forensische zorg is Valente gestart met het Bestuurlijke Themanetwerk Forensische Zorg, voorgezeten door Joost Harkink, bestuurder van Riwis.

We hebben een enthousiaste groep deelnemers, maar er is zeker nog ruimte voor meer bestuurders van Valente-leden.

Het netwerk komt vier keer per jaar bijeen. Deelnemers geven hun mening over de thema’s voor de bestuurlijke overleggen waaraan Valente deelneemt en geven aan welk andere onderwerpen ze willen agenderen. Een externe deskundige of een van onze leden geeft een presentatie over een actueel thema.

De volgende thema’s komen zoal op de agenda:

  • Organisatie van de forensische zorg;
  • Borgen forensische expertise en deskundigheid;
  • Kwaliteit forensische zorg;
  • Inkoop, verkoop, financiering en capaciteitsplanning.

Interesse in deelname? Ideeën over thema’s die je zou willen agenderen?

Contactpersoon:
Tonny van Hensbergen
tonny.vanhensbergen@valente.nl
06 15219060