Spring naar content

Kennisnetwerk: Onderzoeksnetwerk Partnergeweld

Het Onderzoeksnetwerk Partnergeweld is een platform voor verbinding tussen onderzoek, beleid en praktijk op het thema partnergeweld.

Ondanks een grote hoeveelheid (gepubliceerd) onderzoek op het gebied van partnergeweld, zien we nog kennishiaten die door het samenbrengen van onderzoekers verhelderd en sneller opgepakt kunnen worden. Ook stelden we vast dat onderzoeksbehoefte vanuit de (beleids- en uitvoerings)praktijk voor onderzoekers onvoldoende zichtbaar is en, omgekeerd, dat onderzoeksresultaten professionals onvoldoende bereiken.

In 2021 is daarom het initiatief genomen een netwerk van onderzoekers op het thema partnergeweld te vormen met als doel de versnippering op het onderzoeksthema tegen te gaan. De onderzoekers zijn verbonden aan universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten, vrouwenopvangorganisaties of voeren als zelfstandig onderzoeker onderzoek uit naar het thema partnergeweld.

Het initiatief werd enthousiast ontvangen en in 2022 is het onderzoeksnetwerk gegroeid en uitgebreid met professionals die in de aanpak van partnergeweld de verbinding zoeken met wetenschappelijke inzichten. Zij zijn werkzaam bij de (lokale) overheid, belangenorganisaties en praktijkorganisaties.

Wat we doen

In het Onderzoeksnetwerk Partnergeweld wordt gewerkt aan:

 • Kennisuitwisseling;
 • Kennissynthese;
 • Kennisdisseminatie.

Bij kennisuitwisseling gaat het er om elkaars klankbord te kunnen zijn en op de hoogte te worden gehouden van elkaars werk. Bij kennissynthese gaat het om het vaststellen van welke kennis er al is over het onderwerp en waar nog kennishiaten zijn. Bij kennisdisseminatie gaat het om het meenemen van wetenschappelijke kennis bij beleidsontwikkeling en het doorvoeren van veranderingen in de praktijk. Samen acquireren en onderzoek uitvoeren behoort tot de mogelijkheden.

Het Onderzoeksnetwerk Partnergeweld organiseert gemiddeld vier keer per jaar (online en fysieke) bijeenkomsten. Tussentijds vindt er via LinkedIn (openbaar) en Connect (afgeschermd) ontmoeting, samenwerking en kennisuitwisseling plaats.

Interesse?

Stuur een mail naar netwerkpartnergeweld@gmail.com, volg ons via LinkedIn of neem contact op met één van de drie initiatiefnemers:

 • Suzanne Bouma

  Promovenda partnergeweld en economische zelfstandigheid (UVA), senior onderzoeker (Atria)

  LinkedIn

 • Daniëlle Lako

  Wetenschappelijk medewerker at Ministerie van Justitie en Veiligheid

  LinkedIn

 • Jamilla Mejdoubi

  Senior Adviseur, Sociale Basis, Gemeente Amsterdam | Mede-oprichter Onderzoeksnetwerk Partnergeweld

  LinkedIn