Spring naar content

Kennisnetwerk: Onderzoek dakloosheid

Netwerk van onderzoekers in Nederland die studies verrichten naar en publiceren over het thema dakloosheid in brede zin.

Het onderzoekersnetwerk dakloosheid bestaat sinds begin 2021 en is een initiatief van Lia van Doorn (lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening Hogeschool Utrecht), Maarten Davelaar (zelfstandig onderzoeker) en Max Huber (senior-onderzoeker HVO-Querido en lid van de werkgroep landelijke onderzoeksagenda van Valente).

Doel van dit netwerk: een platform bieden voor uitwisseling over lopend, afgerond, gepland en wenselijk onderzoek op het thema (aanpak van) dakloosheid in Nederland. Het netwerk is via haar leden ook verbonden met het onderzoekersnetwerk van FEANTSA en andere internationale ontwikkelingen.

Ambitie is om twee maal per jaar bij elkaar te komen: een keer online en zo mogelijk een keer per jaar face-to-face. Ook is er een (besloten) LinkedIn-groep van het netwerk.

Aan het netwerk hebben tot nu toe deelnemers van o.a. de hogescholen Utrecht en Amsterdam, Universiteit Maastricht, Radboud UMC, Rijksuniversiteit Groningen, het Trimbos en het Verwey Jonker Instituut, Platform 31, IVO, Atria, PerMens, Cebeon en de Nederlandse Straatdokters Groep meegedaan.

Interesse om ook deel te nemen? Neem contact op met een van de drie initiatiefnemers: