Spring naar content

Onderzoeksprogramma’s ZonMw effectiviteit interventies schuldhulp, armoede en gezondheid

Valente is een van de partners in twee grote meerjarige onderzoeken rondom het thema armoede en schulden. 

Onderzoek: Minder stress en armoede, meer ervaren gezondheid en participatie 

Wat is de impact van armoede op het zelfregulerend vermogen, de ervaren gezondheid en participatie? En hoe werken schaamte en zelfstigma hierop door? Wat zijn passende interventies bij chronische stress en armoede?
In dit onderzoek wordt in vijf gemeenten diverse vormen van ondersteuning getest die moeten leiden tot minder stress en armoede, waardoor mensen zich fitter en gelukkiger voelen en meer meedoen in de samenleving. Na een kennissynthese over armoede en chronische stress uit te voeren worden effectieve interventies gekozen, aangepast en geïmplementeerd. Door middel van participatief actieonderzoek en een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden worden de doelgroep en interventies onderzocht. Vervolgens wordt de in- en uitvoering van de interventies en de impact en werking ervan geëvalueerd. Daarbij is de stem van de doelgroep zwaarwegend en wordt deze actief betrokken bij het plan van aanpak, de uitvoering en de evaluatie van het onderzoek.

Betrokken organisatie bij het onderzoeksconsortium: Radboudumc (penvoerder), Wageningen University, GGD Gelderland-Zuid, Gemeente Groningen, Gemeente Meppel, Gemeente Midden-Groningen, Gemeente Nieuwegein, Gemeente Nijmegen, Gemeente Oss, Movisie, Valente, Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, Stichting Lezen en Schrijven

Onderzoek: Eerder uit de schulden: wat werkt? 

Er zijn aanwijzingen dat mensen met schulden pas laat de weg vinden naar de hulpverlening, waardoor de problemen zijn opgelopen en moeilijker zijn op te lossen. De afgelopen jaren hebben gemeenten daarom veel geld geïnvesteerd in het eerder bereiken van inwoners met schulden en in de verbetering van de ondersteuning die zij ontvangen. Er is echter weinig bekend over de effectiviteit van deze interventies. Dat maakt doorontwikkeling van interventies lastig. In het onderzoek ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’ wordt gekeken naar het bereik en de effectiviteit van interventies voor mensen met betalingsachterstanden.

Betrokken organisaties bij het onderzoeksconsortium: Hogeschool Utrecht (penvoerder), Verwey-Jonker Instituut, Centraal Bureau voor Statistiek, Pharos, Gemeente Amsterdam, Gemeente Deventer, Gemeente Gouda, Gemeente Haarlem, Gemeente Utrecht, Valente, Save the Children, Bureau Bartels

Publicaties Eerder uit de schulden:

Contact hierover:

Marthe Riemeijer

beleidsadviseur

marthe.riemeijer@valente.nl

06 26312755

Thema’s

armoede en schulden

Meer informatieover Marthe Riemeijer

Voor meer informatie over Valente en onderzoek, bekijk de onderzoeksagenda.