Spring naar content

Onderzoeksprogramma ZonMW Armoede en Schulden

Valente is een van de partners in twee grote meerjarige onderzoeken rondom het thema armoede en schulden. Deze twee onderzoeken zijn uitgezet in een call vanuit het NWO.

Armoede en schulden leiden tot grote problemen in onze samenleving. De impact van deze problemen strekken zich uit over tal van leefgebieden. Vandaar dat men wil investeren in een gedegen onderzoek op enkele deelthema’s. Hierin wordt samengewerkt tussen gemeenten, onderzoekinstituten en partners als GGD in twee verschillende consortia.

Het gaat om een onderzoek naar de relatie tussen armoede en gezondheid gericht op een betere aanpak en een onderzoek naar de meest effectieve interventies bij (beginnende) schulden. De rol van gemeenten is van belang in het onderzoek. Daar zullen ook pilots worden ingezet. Bedoeling is om niet alleen een wetenschappelijk onderzoek te doen, maar tevens te kijken waar een bestaande aanpak kan worden verbeterd of doorontwikkeld en deze verbeteringen te toetsen. Penvoerders voor het onderzoek zijn respectievelijk UMC Radboud (prof. Judith Wolf) en Hogeschool Utrecht (lector Tamara Madern).

Met UMC Radboud (Judith Wolf) en HU (Tamara Madern).

Contactpersoon:

Marthe Riemeijer
marthe.riemeijer@valente.nl
06 10978037

;