Spring naar content

Themanetwerk Armoede en Schulden

Het merendeel van de cliënten in de Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Vrouwenopvang heeft problematische schulden. In de MO zien we zelfs dat bijna 90% van de cliënten kampt met financiële problematiek en de daaruit voortvloeiende stress. Deze stress beïnvloedt de andere leefgebieden. Gezondheid, relaties en dagbesteding worden allemaal geraakt door langdurige financiële zorgen. Professionals moeten en willen het gesprek aangaan met cliënten om de financiën bespreekbaar te maken en stappen te nemen richting een gezonde financiële toekomst. Dat kan d.m.v. budgetbeheer, bewindvoering of zelfstandig beheer. Hoe onze lidinstellingen hiermee omgaan, verschilt per instelling. Een mooie kans dus om van elkaar te leren, elkaar te versterken en een gezamenlijke agenda op te stellen.  

Valente besteedt veel aandacht aan armoede en schulden: door landelijk aandacht te vragen voor knelpunten en voorstellen te doen (Kamerbrieven), overleg met ministeries, contact met Kamerleden maar ook het reageren op internetconsultaties.  

Daarnaast lopen er projecten en onderzoek gericht op dit thema. Binnen de projecten is vooral veel aandacht voor de verbetering van deskundigheid binnen de sector.

Afstemmen en het verder brengen van het niveau in de hulp op financieel terrein is de ambitie van dit netwerk.

Contactpersoon:

Marthe Riemeijer
marthe.riemeijer@valente.nl
06 10978037

;