Spring naar content

Themanetwerk: Armoede en Schulden

Dit netwerk is er voor medewerkers van lidinstellingen die zich bezighouden financiële problematiek van cliënten. Ook lidinstellingen die zich aan het oriënteren zijn op dit onderwerp zijn welkom.

Valente heeft andere netwerken die hiermee verband houden zoals het project Aanpak Armoede en schulden. Daarnaast lopen er projecten en onderzoek gericht op dit thema. Binnen de projecten is vooral veel aandacht voor de verbetering van deskundigheid binnen de sector. Ook is Valente onderdeel van de ArmoedeCoalitie.

Met welke thema’s houdt het netwerk zich bezig?

Het netwerk houdt zich bezig met alle knelpunten op het gebied van Armoede en Schulden. Voorbeelden van thema’s zijn:

  • Aanvraag particulieren bankrekening voor cliënten
  • Financiële educatie professionals
  • Hoge zorg- en energiekosten bij cliënten

Wat hebben we al bereikt en wat willen we dit jaar bereiken?

Valente besteedt veel aandacht aan armoede en schulden: door landelijk aandacht te vragen voor knelpunten en voorstellen te doen (Kamerbrieven), overleg met ministeries, contact met Kamerleden maar ook het reageren op internetconsultaties.

Voor een uitgebreide beschrijving van alle doelstellingen kan het jaarplan geraadpleegd worden.

“Het netwerk Armoede en schulden brengt kansen en knelpunten bij elkaar”
Marthe Riemeijer, Valente

Wat levert aansluiting bij het netwerk mij op?

Afstemmen en het verder brengen van het niveau in de hulp op financieel terrein is de ambitie van dit netwerk. We delen kennis, stimuleren vakmanschap, lobbyen indien nodig en wisselen uit over financiële knelpunten waar onze cliënten tegenaan lopen.

Wat kan ik betekenen als ik me aansluit bij dit netwerk?

Vier keer per jaar hebben we een bijeenkomst. Jouw aanwezigheid is wenselijk. In het kader van-voor-door leden worden de agendaonderwerpen zoveel mogelijk door leden voorbereid. Als er bijeenkomsten van dit netwerk gepland staan, zie je die onderaan de pagina.

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie en aanmelding?

Je kunt terecht bij Bianca Bouter.

Bianca Bouter

senior beleidsadviseur

bianca.bouter@valente.nl

06 10 34 58 35

Thema’s

armoede & schulden

Meer informatieover Bianca Bouter

Agenda armoede & schulden

Als er bijeenkomsten gepland staan voor dit netwerk of andere evenementen met thema armoede & schulden, zie je die hieronder. Kijk ook helemaal onderaan voor andere interessante informatie rond dit onderwerp.

Geen items gevonden