Spring naar content

Project aanpak armoede en schulden

E-learning ter bevordering van (eigen) regie financiën

We zien dat professionals in (vrouwen)opvang en BW steeds vaker geconfronteerd worden met cliënten met schulden en hiermee aan de slag moeten en willen gaan.

Recente onderzoeken en een Quick Scan laten zien dat er specifieke problemen spelen bij opvang- en BW-cliënten en dat dit een “categorale aanpak” noodzakelijk maakt. Van de MO-doelgroep heeft 90% problematische schulden. Bij de BW-doelgroep is dit 56%. De toegang tot schulddienstverlening voor deze groep laat echter te wensen over. Dit kan en moet beter. Als dat lukt, dan wordt veel individueel leed voorkomen en zijn ook de maatschappelijke kosten op andere terreinen uiteindelijk lager.

Het project E-learning beoogt basiskennis aan te reiken aan alle medewerkers in het primair proces van de (vrouwen)opvang en beschermd wonen (BW). Deze basiskennis over schulden, schulden aanpak en een stress sensitieve aanpak dient permanent beschikbaar te zijn in de vorm van een digitaal kennisaanbod.

De te ontwikkelen training bestaat uit een pakket basiskennis die wordt behandeld aan de hand van casuïstiek, intervisie en videofeedback die verdere borging bieden voor het geleerde.

Het kennisaanbod zal ook ter beschikking worden gesteld aan ketenpartners in het aanpalende domeinen, zoals medewerkers van wijkteams en penitentiaire inrichtingen. Met dit project willen we tevens de samenwerking tussen regionale partners bevorderen en inzetten op het gebruik maken van ervaringsdeskundigheid.

Valente is penvoerder van het project en voert dit project uit in een samenwerkingsverband van acht lidinstellingen: Kwintes, RIBW/KAM, Moviera, Kessler Stichting, HVO-Querido, Wender (voorheen Zienn en Het Kopland), Blijf Groep en De Tussenvoorziening.

Het project E-learning is gestart op 1 september 2021 en heeft een looptijd van 18 maanden. Voor meer informatie kun je terecht bij Marthe Riemeijer.

Geen items gevonden

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw (ZonMw projectnummer 7005).

Lees hier de laatste update:

Inventarisatie naar behoefte aan kennis/ondersteuning t.b.v. E-learning

Als onderdeel van het Project Aanpak Armoede en Schulden; E-learning (eigen) regie financiën, is een actieonderzoek naar de effectiviteit van…