Spring naar content

Bijeenkomst kennisnetwerk Zorg & Kwaliteit

online | 13:00 - 15:30

Het doel van het kennisnetwerk is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal en landelijk) te versterken op de onderwerpen zorg en kwaliteit. Het netwerk komt 4x per jaar bij elkaar.

Bekijk hier meer informatie over het kennisnetwerk zorg & kwaliteit