Spring naar content

Nieuws

Niemand wil administratieve lasten, toch zijn ze er. Ondanks alle inspanningen zijn administratieve lasten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo nog steeds hoog. Om (nog) beter inzicht verkrijgen in de huidige problematiek, is door brancheorganisaties van zorgaanbieders, VNG en VWS gezamenlijk een enquête ontwikkeld voor zorgaanbieders en gemeenten. Doel van deze enquête…

Om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten, is een campagne gelanceerd: de Co-campagne. Co staat voor Cliëntondersteuner. Cliëntondersteuners zijn voor mensen een gids in zorg en ondersteuning. Ze zijn goed op de hoogte van de (lokale) mogelijkheden en helpen mensen bij het vinden van passende zorg of ondersteuning. Campagne: eenvoudig een Co in…

Op 20 januari publiceerde de GREVIO-commissie haar evaluatierapport over het Nederlands beleid ten aanzien van geweld tegen vrouwen. GREVIO is het orgaan van de Raad van Europa dat toeziet op de implementatie van het Verdrag van Istanbul. Hierin staan diverse maatregelen die volgens het Verdrag nodig zijn om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Een…

In december 2019 sprak een BOZ-delegatie – waaronder GGZ Nederland – met VWS over de noodzaak tot indexering van de tarieven in de Wmo- en Jeugdwet. Een jaar geleden was in datzelfde verband met de minister afgesproken dat hij met VNG in gesprek zou gaan over het toepassen van de OVA in de tarieven in…

In 2019 is de Wet Langdurige Zorg (Wlz) gewijzigd om mensen met een psychische stoornis toegang te geven tot Wlz zorg. In 2020 gaan alle betrokken partijen aan de slag om de invoering in de praktijk mogelijk te maken. Staatssecretaris Blokhuis heeft daarom de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over alle stappen die dit…

Op 1 januari 2020 is Esmé Wiegman aan de slag gegaan als directeur van Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. De afgelopen jaren is Esmé Wiegman op verschillende plekken in zorg en welzijn als directeur of bestuurder werkzaam geweest. Haar liefde voor de zorg is ontstaan toen zij van 2007-2012 in de Tweede…

Lees ook: Nieuwe directeur Valente: Esmé Wiegman De Federatie Opvang (Valente) concludeert op basis van het onderzoek ‘Staat van de Nachtopvang’ dat grote veranderingen nodig zijn om de opvang van dakloze mensen effectiever te maken. De traditionele nachtopvang, zoals die op veel plaatsen nog bestaat, waar mensen een bed voor de nacht hebben in een…

Op 1 januari 2020 slaan Federatie Opvang en RIBW Alliantie de handen ineen en gaan samen verder als Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. Deze nieuwe vereniging krijgt een nieuwe directeur, voorzitter en bestuur. De nieuwe directeur van de vereniging en het bureau wordt Esmé Wiegman, nu nog bestuurder bij Palliatieve Zorg Nederland…

Vanaf 2020 gaan Federatie Opvang en RIBW Alliantie samen verder als Vereniging Valente, Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. In aanloop daarnaartoe laten we elke maand iets zien van wat de vereniging en haar leden doen. Deze maand: het verhaal van Ageeth, cliënt bij Perspektief in Delft. ‘Ik was zestien jaar oud toen ik…

Op 12 december vond in Utrecht het 22e jaarcongres plaats over schulden, georganiseerd door Kerckebosch. Het grote publiek was divers van samenstelling , van schuldhulpverleners, deurwaarders en bewindvoerders, tot beleidsmakers, vertegenwoordigers van CJIB etc. Voorzitter Marco Florijn van NVVK opende het congres en besteedde veel aandacht aan het Landelijk waarborgfonds voor gemeenten bij het verstrekken…