Spring naar content

Oproep in het kader van laagdrempelige steunpunten

18 juni 2024

In opdracht van de IZA werkgroep ‘Laagdrempelige steunpunten’ waar Valente aan deelneemt, doet de Galan Groep onderzoek. Zij inventariseren welke herstelacademies, zelfregiecentra en andere herstelinitiatieven er momenteel in Nederland zijn.

Om een beeld te krijgen van de initiatieven die door leden van Valente opgericht zijn én worden, roepen we alle leden op zich te melden bij beleidsadviseur Alieke Geerds en te delen op welke manier ze hier binnen de eigen organisatie aan werken.

Werk je bij een lid van Valente en ben je hierbij betrokken? Geef dan je bijdrage door aan alieke.geerds@valente.nl

Contact hierover?

Alieke Geerds

beleidsadviseur ervaringsdeskundigheid

alieke.geerds@valente.nl

06 10585612

Thema’s

ervaringskennis en -deskundigheid

Meer informatieover Alieke Geerds