Spring naar content

Informatiebijeenkomst Call NWA

online | 14:00 - 15:00

Thuis in verschillende woonvormen

Het doel van deze oproep is het verder kennis ontwikkelen over beschikbare woonvormen waarbij huisvesting, begeleiding en ondersteuning voor (ex) dakloze mensen en mensen met een psychische kwetsbaarheid centraal staat. De kennis en inzichten worden vervolgens doorvertaald in handelingsperspectieven voor praktijk en (gemeentelijk) beleid, zodat zij in staat gesteld worden om op een goede manier de verschillende woonvormen in te zetten en die passend te ondersteunen.

Meer informatie

Wie kan aanvragen
Initiatieven en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager namens het consortium.
Er worden 4 categorieën van deelnemers aan een consortium onderscheiden:

  1. Hoofdaanvrager (Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten, lectoren en andere onderzoekers met een vergelijkbare functie)
  2. Medeaanvrager(s)
  3. Samenwerkingspartner(s)
  4. Cofinancier(s) (niet verplicht)

Een consortium dient te bestaan uit minimaal een hoofdaanvrager, mede-aanvrager en samenwerkingspartner. De voorwaarden per deelnemer worden in de volgende paragrafen nader toegelicht.

Waarvoor
Deze Call for proposals roept kennisinstellingen en maatschappelijke partijen op tot het gezamenlijk ontwikkelen van wetenschappelijke en praktijkgeoriënteerde onderzoeksvoorstellen gericht op het thema (beëindigen van) ‘dakloosheid en (bevorderen van een) beschermd thuis’. De consortia werken multi- en interdisciplinair en zijn kennisketenbreed samengesteld. Kennisketenbreed houdt in dat het programma fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek verbindt en aansluit op de kennisbehoefte vanuit de maatschappelijke partijen.

Wat aanvragen
Voor een aanvraag in deze Call for proposals kan in totaal maximaal € 2.861.000 worden aangevraagd. Binnen deze Call for proposals wordt naar verwachting maximaal 1 aanvraag toegewezen. De maximale looptijd van het voorgestelde project is 36 maanden.

Wanneer

  • Informatiebijeenkomst: 26 oktober 2023, 14.00-15.00 uur
  • Deadline indienen initiatief: 14 november 2023, 14.00 uur
  • Collaboratieve workshops: 12 december 2023 en 16 januari 2024 (verplicht)
  • Deadline volledige aanvraag: 5 maart 2024, 14.00 uur
  • Vergadering beoordelingscommissie (met interviewfase): medio april 2024
  • Besluit bestuur: begin juni 2024

Meer informatie