Spring naar content

Landelijke bijeenkomst Eerst een Thuis

Gooiland Events, Hilversum | 09:00 - 17:00

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door:
De Alle jongeren een thuis community van Kansfonds
Instituut voor Publieke Waarden
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wij nodigen je van harte uit voor de landelijke bijeenkomst Eerst een Thuis op 27 november in Gooiland Events in Hilversum.

Verruim je blik!

Iedereen een thuis. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar toch zijn in Nederland nog veel mensen dak- en thuisloos. Het lukt ons ondanks al het harde werk van iedereen nog niet goed genoeg om dakloosheid te verminderen. We zijn gewend om dakloosheid te zien als een zorgprobleem, dat we van oudsher oplossen met zorg of maatschappelijke opvang. Terwijl dak- en thuisloosheid vooral ook echt een woonprobleem is. Om dakloosheid uit te bannen is daarom een nog betere samenwerking en verbinding tussen het woon-, zorg-, en sociaal domein cruciaal. Deze bijeenkomst staat in het teken van de systeemverandering die hiervoor nodig is. Vanuit het perspectief van verschillende domeinen en doelgroepen, zoals jongeren, gaan we samen concreet aan de slag met wat er nodig is om de paradigmashift te maken!

Hoe kan samenwerking tussen domeinen voor systeemverandering gaan zorgen, zodat we er samen voor zorgen dat we de ambitie van nul dakloze mensen in 2030 echt waar gaan maken? Welke (prestatie)afspraken tussen gemeenten, zorgorganisaties, woningcorporaties en particulieren zijn hiervoor nodig? Welke inzet vanuit het sociaal domein, zoals vroegsignalering van schulden of het versterken van bestaanszekerheid en de sociale basis, kan uiteindelijk dak- en thuisloosheid voorkomen? En hoe werken we ondanks lastige dilemma’s toch samen aan innovatieve (zorg- en woon)oplossingen? Daar hebben we elkaar hard voor nodig. De landelijke bijeenkomst is dan ook het perfecte moment om geïnspireerd te raken, schotten te slechten, te ontmoeten en met een frisse blik weer naar huis te keren.

Praktische informatie
– Datum: maandag 27 november 2023
– Tijdstip: van 09.00 tot 17:00 uur
– Waar: Gooiland Events in Hilversum, Emmastraat 2, Hilversum
– Kosten: gratis
– Aanmelden: klik hier.

Vergeet niet je (werk)laptop mee te nemen, want we gaan ook aan de slag!

Voor wie? 
Iedereen die wil bijdragen aan oplossingen is welkom! Meld je dan nu aan en geef door aan welke workshops je mee wil doen.

De paradigmashift moet zich als een olievlek gaan verspreiden over Nederland. Weet jij iemand met ideeën die hier zeker bij moet zijn? Deel deze uitnodiging dan gerust. We streven naar een 50/50 verdeling van partijen rondom wonen (gemeentelijk, corporaties en markt) én zorg (gemeentelijk, maatschappelijke opvang, zorgorganisatie), dus neem vooral iemand mee vanuit de andere ‘koker’! Zo brengen we de paradigmashift direct in de praktijk.

Tenslotte: heb jij ervaring met woononzekerheid en dakloosheid? Dan ben je van harte uitgenodigd!

Tot dan!

ps. Door de volgende link te volgen kom je op de eventwebsite. Deze vullen we de komende tijd nog aan. Landelijke bijeenkomst Eerst een thuis (evenementenbureauvws.nl)