Spring naar content

Leerbijeenkomst onderzoek Voorkomen Herhaalde Dakloosheid

Kanaal30 in Utrecht | 09:15 - 17:00

Sinds 2019 doet Dr. Nienke Boesveldt in samenspraak met Utrechtse partijen (Lister, Tussenvoorziening, Kwintes, Buurteam-organisatie Sociaal, gemeente Utrecht en Leger des Heils) langlopend onderzoek naar herhaalde dakloosheid in Utrecht door 5 jaar lang bijna 70 ex-dakloze mensen te volgen.

Het onderzoek is afgerond. De inzichten die we hebben opgedaan delen we graag tijdens een leerbijeenkomst op 8 februari 2024 in Kanaal30 in Utrecht.

Wegens grote belangstelling wordt het programma zowel in de ochtend als in de middag aangeboden. ’s Ochtends is het van 9.15 tot 13.00 uur inclusief een lunch. Het middagprogramma is van 13.15 tot 17.00 uur, inclusief een borrel.

Tijdens workshops zullen we dieper ingaan op de beschermende en risicofactoren die meespelen bij het voorkomen van herhaalde dakloosheid.

Welke inzichten zijn er opgedaan en welke uitdagingen zien we?

Tweederde van de ex-dakloze mensen heeft een stabiele woonsituatie.

  • Welke factoren dragen bij aan het langdurige stabiel zelfstandig wonen?

Een derde van de ex-daklozen heeft geen stabiele woonsituatie.

  • Welke risicofactoren en kenmerken zien we onder deze groep die hieraan ten grondslag liggen?

Een aantal deelnemers is tijdens de onderzoeksperiode overleden.

  • Welke verdiepende inzichten over deze casuïstiek is urgent en relevant om van te leren?

Aanmelden
Je kunt je hier aanmelden