Spring naar content

Leergang Simpel Switchen

| 14:00 - 16:30

Het sociaal domein kent veel wetten en regels en als professional moet je tegelijkertijd gids en vangnet zijn. Kan iemand een stapje vooruit? Hoe zet je de regels zo in dat iemand zich veilig voelt die stap te zetten? Is de oude voorziening nog voorhanden als het toch niet blijkt te werken? De leergang Simpel Switchen van SAM, Divosa en Movisie biedt professionals handvatten om inwoners te ondersteunen bij het maken van een overstap. Hierbij is er ook aandacht voor samenwerken met andere partijen.

Voor wie?

Deze leergang is bedoeld voor uitvoerend professionals binnen de participatieketen in het sociaal domein, bijvoorbeeld bij gemeenten (Werk en Inkomen en Wmo), zorginstellingen, dagbesteding en het UWV.

Kosten

Deelname aan de leergang kost €200,-. Je kunt ook aan losse modules meedoen. Dat kost €50,- per module.

De modules

De modules van de leergang vinden plaats op 12 december, 18 januari, 8 februari en 5 maart.

Bijeenkomst 1

Simpel Switchen: het gedachtegoed – de beroepsopdracht

Datum: 12 december 2023
Tijdstip: 14.00 – 16.30 uur

In deze sessie zoomen we in op de beroepsopdracht, de dagelijkse praktijk en wet- en regelgeving. Waar zitten de raakvlakken tussen het werkproces en dienstverlening van gemeenten, het UWV, de zorg- en dagbestedingsinstellingen? Hier wordt kennis gemaakt met elkaars context, opdracht (wet- en regelgeving) en uitvoering. Waar lopen professionals in de praktijk tegenaan? En wanneer kan er wél samengewerkt worden en waar liggen de grenzen van je eigen opdracht? Hoe kan de samenwerking zo ingericht worden dat de dienstverlening aan de burger versterkt wordt?

Naar de modulepagina voor meer informatie en aanmelden

Meer informatie: Leergang Simpel Switchen weer van start! | Divosa