Spring naar content

Nederlands Harm Reduction Congres

Villa Jongerius in Utrecht | 09:00 - 17:00

Op 23 november organiseert het Trimbos-instituut het Nederlands Harm Reduction Congres.

Het congres is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in het onderwerp harm reduction, zowel professionals als ervaringsdeskundigen, beleidsmakers als onderzoekers, en alle anderen die geïnteresseerd zijn in en/of werken met dit thema.

Het congres biedt een platform voor uitwisseling van ervaring, kennis en recent praktijkrelevant onderzoek op het gebied van harm reduction in Nederland en faciliteert de mogelijkheid om te netwerken.

Meer informatie en aanmelden

Aan de deelname van dit congres zijn kosten verbonden.