Spring naar content

Rondetafelgesprek: kostenstijgingen MO

| 09:30 - 11:00

Afgelopen zomer vonden diverse landelijke ontwikkelingen plaats die grote gevolgen hebben voor de kostprijs van de Wmo-zorg. Er werden opnieuw salarisonderhandelingen gevoerd voor de cao’s van GGZ en Sociaal Werk, en tot nu toe hebben lang niet alle gemeenten zich bereid getoond om de wettelijk verplichte kostenstijging voor aanbieders die hiermee gepaard gaat te compenseren.

De landelijke discussie over een passende indexatie is nog niet uitgekristalliseerd en wordt in diverse gremia nog door Valente en andere brancheverenigingen gevoerd.

Los daarvan is het voor zorgaanbieders een nuttige exercitie om de eigen kostprijs beter inzichtelijk te kunnen maken, zodat een kostenstijging richting opdrachtgevers (gemeenten) ook beter onderbouwd kan worden. Specifiek voor maatschappelijke opvang (MO) vindt daarom op 30 november a.s. een rondetafelgesprek plaats waar Valente-leden hierover kunnen leren van elkaars ervaringen.

Aanmelden kan via dit webformulier.

Voor andere vragen kun je terecht bij Aart-Jan Dingemanse