Spring naar content

Uitnodiging ontwerpsessie implementatie- en onderhoudsplan kwaliteitstandaard voor professionals in herstelondersteunende zorg

Kantoor Valente, Piet Mondriaanplein 25, Amersfoort | 14:30 - 17:00

Uitnodiging ontwerpsessie

Wanneer: 30 oktober 14:30 – 17:00 uur

Waar: Piet Mondriaanplein 25, 3812 GZ Amersfoort (kantoor Valente in gebouw Eempolis)

Wie: professionals, beleids- en HR-medewerkers, teamleiders en managers, opleiders, brancheverenigingen (denk aan de Nederlandse ggz, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland), gemeenten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, zorgkantoren en kennisinstituten.

Het afgelopen jaar stelde Valente in samenwerking met professionals, bestuurders en andere betrokkenen een kwaliteitsstandaard voor professionals in herstelondersteunende zorg op. Deze professionals werken ondanks hun verschillende beroepen en functies allen vanuit de herstelvisie. Als aanvulling op bestaande beroeps- en competentieprofielen, beschrijft de kwaliteitsstandaard hoe professionals vanuit deze visie goede zorg leveren. De standaard is toegespitst op het werk van professionals in beschermd wonen, begeleiding en de maatschappelijke opvang.

In september jl. is de kwaliteitsstandaard vastgesteld in de ledenbijeenkomsten BW&B en MO. De kwaliteitsstandaard is beschikbaar via de (online) Kennisbank van Valente. Adviesbureau SiRM ondersteunde Valente bij het opstellen van de kwaliteitsstandaard en helpt in dit najaar bij het opstellen van het implementatie- en onderhoudsplan. In dit implementatie- en onderhoudsplan wil Valente organisaties concrete handvatten bieden voor het realiseren van de randvoorwaarden, zodat zij professionals faciliteren om herstelondersteunende zorg te leveren zoals beschreven in de kwaliteitsstandaard.

Om tot een succesvol implementatie- en onderhoudsplan te komen, betrekken we graag een brede groep aan direct en minder direct betrokken professionals, beleids- en HR-medewerkers, opleiders, brancheverenigingen en gemeenten. We nodigen je graag uit om deel te nemen aan de ontwerpsessie op 30 oktober om samen verder te denken over de uitgangspunten en concrete acties die belangrijk zijn voor implementatie en onderhoud van de standaard.

Aanmelden
Via dit formulier kun je je tot uiterlijk 18 oktober aanmelden. Wees vrij om deze uitnodiging ook door te sturen naar collega’s of andere geïnteresseerden die willen bijdragen aan het implementatie- en onderhoudsplan. Veel dank alvast!