Spring naar content

Webinar: Een bitterzoete tijd: over ondersteuning door vrijwilligers in de laatste fase

online | 15:30 - 17:00

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Agora & VPTZ.

Meer dan een half miljoen mensen hebben of hadden de afgelopen vijf jaar te maken gehad met mantelzorg voor een naaste met een ongeneeslijk ziekte. Van deze mantelzorgers benoemt 70% de zorg als intensief. Deskundige vrijwilligers zijn van grote waarde voor extra ondersteuning van mensen in de palliatieve (terminale) fase en hun naasten. Maar het toelaten van een vrijwilliger is geen vanzelfsprekendheid. Welke overwegingen en omstandigheden spelen hierbij een rol? Wat zijn de behoeften aan ondersteuning? Aan de hand van recent onderzoek in opdracht van de VPTZ, gaan René Edinga en Carolien van Leussen hier in dit geaccrediteerde webinar dieper op in.

Voor wie?

Deze webinar is voor professionals in het sociaal domein (zoals sociaal werkers mantelzorgondersteuners, medewerkers wijkteams, Wmo consulenten en beleidsadviseurs bij gemeenten) en professionals in de zorg (zoals wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, palliatief verpleegkundigen, huisartsen), die verwijzen en/of ondersteuning bieden aan mensen in de palliatieve fase en hun naasten. Andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom.

Programma

De webinar bestaat uit presentaties door René Edinga en Carolien van Leussen over tijdige inzet van vrijwilligers in de laatste fase en de uitkomsten en een toelichting op het onderzoek van Verwey Jonker en de Radboudumc. In een interactief deel gaan we aan de hand van stellingen in gesprek en wisselen we kennis uit. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

Wat steek ik er van op?

Je krijgt inzicht in de omstandigheden, afwegingen en keuzes van naasten in de laatste levensfase van hun dierbare over van het aanvaarden van ondersteuning door vrijwilligers uit recent onderzoek.
Daarnaast krijg je handvatten voor het voeren van (tijdige) gesprekken met cliënten en naasten over de mogelijkheden van passende ondersteuning door vrijwilligers.

Meer informatie

Klik voor meer informatie én aanmelding hier.