Spring naar content

Webinar: Eergerelateerd geweld en kindermishandeling

Online meeting | 09:30 - 11:00

Ook dit jaar biedt Drakentemmers weer waardevolle webinars voor trauma- en gehechtheidsbehandelaren, professionals in het sociaal en veiligheidsdomein, beleidsmedewerkers en andere belangstellenden. Benieuwd naar de andere webinars? Neem een kijkje op de website van de drakentemmers voor meer informatie.

Janine Janssen gaat in dit webinar in op de vraag wat eergerelateerd geweld is. Wat eergerelateerd geweld zo anders maakt dan veel vormen van huiselijk geweld, is dat het om een groepsconflict gaat in een extended family (het gezin plus opa’s, oma’s, ooms, tantes, (achter)neven en (achter)nichten). Die grote families spelen een rol bij het nemen van beslissingen om al dan niet geweld te plegen.

Tijdens dit webinar besteedt Janine in het bijzonder aandacht aan de manier waarop kinderen met deze problematiek in aanraking kunnen komen. Hoe kun je als professional rekening houden met specifieke culturele aspecten bij cliënten met een migratieachtergrond en omgaan met de gevolgen van trauma bij kinderen?

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden.