Spring naar content

Webinar Inspiratielab on Tour van Simpel Switchen – Divosa

Online meeting | 10:00 - 14:00

Mensen met een uitkering die gaan werken zijn vaak onzeker over de financiële gevolgen. Wat als ik het werk niet volhoud, hoeveel uur moet ik minimaal inzetbaar zijn en hoeveel ga ik onderaan de streep overhouden? Niet zelden is deze groep huiverig om vragen over de financiële gevolgen voor te leggen aan UWV of gemeente. Benefit counseling kan de drempel om (weer) aan het werk te gaan verlagen. Hoe en waarom staat centraal bij de online Inspiratielab on Tour op 16 april.

Bij benefit counseling krijgt de inwoner advies op maat, in begrijpelijke taal, over wet- en regelgeving omtrent uitkeringen en toeslagen in de persoonlijke situatie. Het samen doornemen van verschillende werkscenario’s (werkuren, hoogte, loon en van baan veranderen) kan rust en overzicht geven. Benefit counseling wordt onder meer door IPS- trajectbegeleiders binnen GGZ-instellingen toegepast. De advisering gebeurt dan door de trajectbegeleiders of speciaal opgeleide specialisten in samenwerking met medewerkers van gemeenten, UWV of andere externe specialisten.

Voor wie?

Het online Inspiratielab on Tour gaat in op benefit counseling en hoe deze aanpak kan helpen bij een overgang van onbetaalde participatie zoals in dagbesteding en vrijwilligerswerk naar (beschut) werk. Na een presentatie over wat benefit counseling is en het belang ervan worden er twee voorbeelden gepresenteerd vanuit een GGZ-instelling en een gemeente hoe benefit counseling opgepakt kan worden. Vervolgens verkennen de deelnemers samen wat voor mogelijkheden zij zien binnen hun eigen organisaties. IOT’s zijn interessant voor medewerkers van gemeenten,  uitvoeringsorganisaties en zorginstellingen, zowel voor professionals in de uitvoering als beleidsadviseurs.

Lister zal op deze bijeenkomst een praktijkvoorbeeld delen.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via deze link.