Spring naar content

Webinar: Onzichtbaar Geweld lhbti+ en huiselijk geweld

Online meeting | 10:00 - 12:00

Ook dit jaar biedt Drakentemmers weer waardevolle webinars voor trauma- en gehechtheidsbehandelaren, professionals in het sociaal en veiligheidsdomein, beleidsmedewerkers en andere belangstellenden. Benieuwd naar de andere webinars? Neem een kijkje op de website van de drakentemmers voor meer informatie.

Lhbti+ personen hebben in vergelijking en verhoudingsgewijs vaker te maken met huiselijk geweld dan heteropersonen. Tegelijkertijd zijn lhbti+ personen onvoldoende in beeld bij professionals die werken binnen het veld van huiselijk geweld en kindermishandeling. De doelgroep én haar specifieke problemen wordt niet goed herkend. En dat betekent dat óf hun achtergrond óf de specifieke geweldservaringen onvoldoende in beeld komen.

Vooral jongeren zijn extra kwetsbaar als de genderidentiteit, sekse, seksuele oriëntatie of genderexpressie niet volledig geaccepteerd wordt. Binnen het gezin kan dat een risico zijn op huiselijk geweld. Binnen de hulpverlening is dat een ernstige belemmering voor tijdige en passende hulp.

In het webinar kijkt Nelleke Westerveld naar de aard en frequentie van huiselijk geweld tegen lhbti+ personen en gaat ze dieper in op datgene wat nodig is om deze doelgroep wél te bereiken en goede hulp te bieden.

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden.