Spring naar content

Webinar Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Online meeting | 15:00 - 16:00

Deze webinar wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 

Bent u maatschappelijk vastgoedeigenaar of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Dan nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan het Webinar Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA).

Tijdens het webinar kunt u dit verwachten:

  • U hoort meer over de aanvraagprocedure van de DUMAVA.
  • U krijgt informatie over de nieuwe voorwaarden.
  • U komt meer te weten over het beleid voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed tot 2030.
  • Een DUMAVA-aanvrager deelt zijn/haar ervaring met de subsidie.

Achtergrond

Maatschappelijke organisaties, zoals scholen, overheidsgebouwen en culturele- en zorginstellingen, staan voor een flinke opgave. Om te voldoen aan het Klimaatakkoord moeten zij de komende jaren hun gebouwen verduurzamen. Het ministerie komt daarom met deze investeringssubsidie. Deze stimuleert eigenaren van maatschappelijk vastgoed om te investeren in verduurzamingsmaatregelen. Op deze manier verlagen we het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

Aanmelden kan via deze link