Spring naar content

Herken jij geldproblemen bij cliënten?

Professionals worden steeds vaker geconfronteerd met financiële problematiek. Om daar goed aan te werken, is de gratis e-learning ‘Begeleiding in Geld’ ontwikkeld.

Herken jij geldproblemen? En weet je wat je moet doen? Hieronder staan een paar veelgestelde vragen, als je ze uitklapt zie je het antwoord. Meer hierover, en andere dingen, leer je in de e-learning.

Iedere volwassene heeft een eigen betaalrekening nodig om mee te kunnen doen in de maatschappij. Alle volwassenen in Nederland hebben recht op een basisbankrekening om deel te kunnen nemen aan het betalingsverkeer. Een bank mag een aanvraag voor een basisbetaalrekening alleen weigeren zodra er sprake is van een wettelijke weigeringsgrond. Dat is het geval als de aanvrager al een rekening bij een andere bank heeft lopen, in de afgelopen acht jaar onherroepelijk is veroordeeld voor een financieel misdrijf of een bankrekening in de afgelopen twee jaar in opgezegd vanwege strafbare feiten.

Indien een (schuld)hulpverlener betrokken is, kan een klant waarop wettelijke weigeringsgronden van toepassing zijn (meestal!) wel aanspraak maken op een basisBANKrekening (oftewel een convenantrekening).

Meer informatie is te vinden op: https://www.e-learning-begeleiding-in-geld.nl/

12 IQ punten.

Meer informatie is te vinden op: https://www.e-learning-begeleiding-in-geld.nl/

Een gesprek aangaan over financiën is nog steeds een taboe. Professionals ervaren dit als een moeilijk onderwerp om iets over te vragen. De vraag “Heb je schulden?” kan als heel confronterend en direct opgevat worden door de cliënt.

De onderstaande vragen geven een voorbeeld van een subtiele manier om het gesprek over schulden aan te gaan.

  • Hoe staat het met je financiën? Zijn er nog schulden? Heb je overzicht? Wat gaat er al beter, wat kan er nog verbeterd worden?
  • Heb je ondersteuning nodig bij je financiën? Is er sprake van Budgetgebeheer, bewindvoering, curatele of ondersteuning vanuit familie/netwerk?
  • Hoe ziet de begeleiding op je financiële doelen eruit? Wie heeft welke taak? Welke afspraken zijn gemaakt en sluiten ze nog aan of moeten ze worden bijgesteld?
  • Wat is er nog nodig om je zelfstandigheid te vergroten?
  • Veel mensen die met een beperkt budget rondmoeten komen, vinden dat lastig. Hoe is dit voor jou?
  • Lukt het om rond te komen?
  • Heb je last van vervelende post, van bijvoorbeeld incassobureaus?

Meer informatie is te vinden op: https://www.e-learning-begeleiding-in-geld.nl/

De laatste jaren zijn er veel verbeteringen doorgevoerd in de klantvriendelijkheid en is er ook veel meer mogelijk gemaakt wat betreft betalingsregelingen. Het hebben van CJIB-boetes hoeft ook geen belemmering te zijn voor een schuldhulpverleningstraject.

Meer informatie is te vinden op: https://www.e-learning-begeleiding-in-geld.nl/

Wanneer een cliënt een bewindvoerder, budgetbeheerder of schuldhulpverlener heeft heb je nog steeds een rol bij de financiën van de cliënt. Jij staat dicht bij je cliënt en hebt daarom een goede positie om te ondersteunen. Blijf het gesprek aangaan met de cliënt over de financiën, door regelmatig te vragen wat hij met de post doet, wat voor verplichtingen hij heeft vanuit bijvoorbeeld de uitkeringsinstantie en schuldhulpverlening en of hij uit kan komen met zijn leefgeld.

Meer informatie is te vinden op: https://www.e-learning-begeleiding-in-geld.nl/