Spring naar content

Linda van den Brink

Linda van den Brink

bestuurssecretaris & coördinator basisnetwerk BW&B

linda.vandenbrink@valente.nl

06 10624341

Thema’s

beschermd en begeleid wonen, strategie, verenigingsmanagement

LinkedIn

Linda stelt zich voor

Wat doe je bij Valente? Wat zit er in je portefeuille? Waar kunnen leden en derden je voor benaderen?
Ik heb een leuke dubbelrol binnen Valente. Ik ben bestuurssecretaris én coördinator van het basisnetwerk beschermd wonen en begeleiding (BW&B).

Als bestuurssecretaris trek ik nauw samen op met directeur. Daar waar de directeur zich vooral richt op de externe kant, houd ik me bezig met de strategie van de vereniging (o.a. strategisch meerjarenplan) en hoe we de netwerkorganisatie nog beter kunnen vormgeven vanuit de visie van Vereniging 3.0. Verder ben ik de voorzitter van ons teamoverleg. Ik vind het belangrijk dat we ons als team blijven ontwikkelen en over de toekomst nadenken: wat is onze maatschappelijke opgave, welke vernieuwingen zien we op ons afkomen en wat betekent dit voor ons werk? Maar ook: waar hebben we invloed op en hoe kunnen we de meeste impact realiseren. (Potentiële) leden kunnen bij mij terecht met vragen over alles wat met het reilen en zeilen van de vereniging te maken heeft.

In mijn rol als coördinator houd ik de strategische koers van het basisnetwerk BW&B voor ogen en houd ik me bezig met landelijke akkoorden, zoals het IZA. Leden kunnen bij mij terecht met vragen over het netwerk en beleid op het gebied beschermd wonen en begeleiding. Als ik het antwoord niet weet, ken ik vaak wel iemand – in of buiten het netwerk – die het antwoord wél weet en verbind ik mensen aan elkaar. Derden benaderen mij vooral over landelijke vraagstukken op mijn beleidsterrein of over mogelijk landelijke samenwerking met Valente.

‘Benut de sociale basis en de maatschappelijke ggz, schuif mensen niet meteen door naar de behandel-ggz’

Lees het interview met Linda over haar werk en de maatschappelijke ggz.

Wat deed je voordat je bij Valente werkte?
Ik werkte bij de RIBW Alliantie. De RIBW Alliantie was een van de twee rechtsvoorgangers van Valente. Ik had als enig medewerker verschillende rollen: beleidsadviseur, belangenbehartiger, directeur en bestuurssecretaris. Daarvoor heb ik bij Dimence Groep gewerkt, een grote ggz instelling in Oost-Nederland. In mijn rol als strategisch beleidsadviseur richtte ik me op samenwerkingen met externen en de ontwikkeling van de Dimence Groep als organisatie. In de periode van de drie decentralisaties, toen onder andere beschermd wonen van de AWBZ naar de Wmo ging, heb ik een aantal maanden gewerkt als zorgverkoper (onderhandelingen met gemeenten, zorgverzekeraars e.d.).

Wat zouden mensen écht moeten weten over jouw portefeuille?
Er is geen ander dossier binnen Valente dat zo versnipperd is over verschillende stelsels als beschermd wonen (Wet forensische zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg). Dat maakt dat domeinoverstijgende samenwerking een belangrijk thema is, evenals ontschotting van de financiering.

Verder bestaat het netwerk BW&B al lang niet meer uitsluitend uit de beschermende woonvormen van dertig jaar geleden. De visie en dienstverlening zijn veranderd en verbreed. We zijn actief in de samenleving, aan de voorkant. Het gaat over community building. Daar willen we ons sterker in positioneren.

Wat doe je graag in je vrije tijd?
Wij hebben een seizoensplek van april t/m oktober op de camping, pal aan het Veluwemeer. We gaan daar in de weekenden graag heen en genieten dan van de watersportmogelijkheden. Verder korfbal ik, in een gezellig recreantenteam.  

Als je die hebt: welke uitspraak motiveert of inspireert jou?
“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”. Hier geloof ik echt heilig in: alleen ga je sneller, samen kom je verder. Daarom vind ik het werken bij een vereniging ook zo leuk. Met elkaar benutten we de kracht van de collectiviteit, en zo maken met elkaar meer impact. Dat vergt soms wat geduld aan het begin om iedereen aan boord te krijgen, maar op het einde blijkt dat altijd de investering waard!

Nieuws uit de portefeuille van Linda van den Brink

Het hele team van Valente vind je op de medewerkerspagina.