Spring naar content

10 succesfactoren: gemengd wonen

Gemengd wonen is opgezet om dakloze mensen succesvol samen met anderen in een gewoon buurtje te kunnen laten wonen, waarbij ze steun kunnen ervaren, waar nodig begeleiding krijgen en kunnen bijdragen aan het gewone leven. Deze woonvorm is ook goed inzetbaar voor andere doelgroepen, bijvoorbeeld studenten en ouderen.

Gemengd wonen draait dus om wonen, en om samen de wijk tot een gemeenschap maken. Simpel. Natuurlijk zijn er wel factoren die bijdragen aan succesvol gemengd wonen, en er is nog een en ander nodig voor deze huisvestingsaanpak eenvoudig landelijk kan worden ingezet.

Dit overzicht kwam tot stand in samenwerking tussen Valente, Divosa, De Tussenvoorziening, Portaal, Gemeente Utrecht en Hogeschool Utrecht, naar aanleiding van het webinar ‘Gemengd wonen: zo doen we dat’, dat deze partijen in maart 2022 organiseerden in het kader van de Actieagenda Wonen.