Spring naar content

ArmoedeCoalitie doet oproep aan de Tweede Kamer

De Landelijke Armoedecoalitie heeft verschillende keren aandacht gevraagd voor de problematiek rondom armoede en schulden. Wij zien dat de aandacht voor deze problemen maatschappelijk en vanuit de politiek is toegenomen. Bestaanszekerheid heeft een belangrijke plaats in verkiezingsprogramma’s, van links tot rechts. Dat is mooi maar het komt uiteindelijk aan op daden. De voorgestelde 2 miljard euro extra voor huishoudens met een laag inkomen, juichen wij toe als eerste stap want die is hard nodig. Maar het is echter niet voldoende. Daarom hebben we vandaag een brief aan de Tweede Kamer verzonden met de volgende boodschap:

De Commissie Sociaal Minimum berekende dat jaarlijks 6 miljard euro noodzakelijk is om de financiële bestaanszekerheid van huishoudens te garanderen. Wij vragen u:

  • de door hen voorgestelde verhoging van het wettelijk minimumloon en de uitkering over te nemen en hiervoor binnen de begroting ruimte te maken, zodat mensen daadwerkelijk kunnen rondkomen, de inflatie het hoofd kunnen bieden en de energierekening kunnen betalen;
  • Hou rekening met de stapeling van zorgkosten en extra energie-uitgaven voor mensen met een chronische ziekte en beperking;
  • Zorg dat de hulpverlening toereikend is, zodat iedereen die zich meldt met een hulpvraag daadwerkelijk geholpen kan worden. Investeer daarom in sociaal werkers, schuldhulpverlening en in versterking van de vrijwillige dienstverleners;
  • Vereenvoudig het systeem van regels en toeslagen;
  • Zorg voor voldoende financiering voor de sociale werkvoorziening zodat de werkgelegenheid voor mensen met een beperking die intensieve ondersteuning nodig hebben niet wegvalt;
  • Werk toe naar een systeem waarin kleine schulden klein blijven en overheidsschulden via één Rijksincasso worden geint;
  • En investeer in het betrekken van mensen met langdurige eigen ervaring in armoede en schulden bij het bedenken en uitvoeren van beleid.

Lees hier de volledige brief