Spring naar content

Bestuurlijke agenda forensische zorg

De afgelopen kabinetsperiode heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met de partners uit de forensische zorgsector nauw samengewerkt aan nieuwe fundamenten voor de forensische zorg, onder meer in het Programma Forensische Zorg en de Taskforce Forensische Zorg. De wens is deze samenwerking de komende jaren voort te zetten en onder één gemeenschappelijke noemer te brengen ook wanneer deze programma’s aflopen (respectievelijk 2020 en 2021), zodat dat wat ontwikkeld is goed geïmplementeerd en geborgd wordt. Met het inrichten van een bestuurlijk overleg forensische zorg, met bijbehorende bestuurlijke agenda, blijft er een gezamenlijke basis bestaan voor overleg in de sector. De bestuurlijke agenda dient als uitgangspunt en geeft de koers aan op basis waarvan de betrokken partijen in de toekomst samen blijven werken aan effectieve forensische zorg.

Je vind de bestuurlijke agenda hier.