Spring naar content

Bijdrage Rondetafelgesprek Tweede Kamer tijdelijke huurcontracten

09 september 2022

Tijdelijke huur

Bijdrage Valente voor het Rondetafelgesprek dat de Tweede Kamer op 13 september 2022 organiseert over (de wenselijkheid van) tijdelijke huurcontracten. Valente ziet meer nadelen dan voordelen aan tijdelijke huur omdat dat leidt tot bestaansonzekerheid en een groter risico op dakloosheid. Daarnaast bestaat wel behoefte aan een wettelijk geregeld woon-zorg contract voor cliënten met een zorgindicatie.