Spring naar content

Brief aan Tweede Kamer: ‘Grote zorgen om psychisch kwetsbare mensen’

Vanaf 1 januari 2021 hebben mensen met een ernstige psychische aandoening die voldoen aan de zorginhoudelijke criteria van de Wet langdurige zorg (Wlz), toegang tot de Wlz. Sinds januari 2021 zijn er om en nabij 25.000 mensen met een ernstige psychische aandoening ingestroomd in de Wlz. Zij voldoen volgens het onafhankelijk Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) aan de wettelijke criteria en hebben daarom een Wlz-indicatie gekregen. Dit zijn echter veel meer mensen dan de 9.250 waar het kabinet Rutte III in 2019 rekening mee hield. Op dit moment stromen er per maand nog zo’n 400 nieuwe ggz-cliënten in.

Zoals destijds met de Kamer is afgesproken heeft het kabinet Rutte IV het macro budgettaire kader voor de Wlz gedurende de afgelopen anderhalf jaar steeds opgehoogd. Maar dit kan niet zo blijven doorgaan vindt het kabinet, zo bleek uit berichtgeving eerder dit jaar, toen het kabinet zinspeelde op het terugdraaien van de toegang tot de Wlz voor de ggz. Vrij snel daarna volgde een advies van de NZa over het beteugelen van de zorgkosten in de Wlz.

Wij maken ons hier grote zorgen over. Download hieronder onze brief aan de Tweede Kamer.

Contact hierover?

Hester Stokkel

senior beleidsadviseur

hester.stokkel@valente.nl

06 45012878

Thema’s

Wlz

Meer informatieover Hester Stokkel