Spring naar content

Brief: AO Armoede- en schuldenbeleid

Gezamenlijke brief Valente, Leger des Heils, Stichting Zwerfjongeren Nederland en de Landelijke Cliëntenraad t.b.v. Algemeen Overleg d.d. 18 juni 2020 over Armoede- en schuldenbeleid (vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De brief richt zich specifiek op dakloze jongeren, een groep die groeit maar waarvoor in aanloop naar het AO onvoldoende aandacht was.